Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami, 1 lutego 2018 Warszawa

Konferencję organizuje Polski Instytut Rozwoju Biznesu PIRB. Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej objął to wydarzenie patronatem honorowym a Prezes KIGS Marzena Rudnicka wystąpi z wykładem „Senior w świecie nowych technologii”.

więcej informacji i rejestracja na tronie organizatora:http://pirbinstytut.pl/i…/technologie-w-opiece-nad-seniorami