Darczyńcy Instytutu

Są Państwo zainteresowani działalnością Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej? Popierają Państwo rozwój usług i produktów dla seniorów? Pragną Państwo wesprzeć podwyższanie poziomu usług świadczonych specjalnie dla osób starszych potrzebujących pomocy?

 


Na tej stronie dowiesz się, jak możesz nam pomóc.

 

Jesteśmy Instytutem działającym w formie fundacji. Instytut posiada osobność prawną.

Prowadzimy działalność wspomagającą rozwój gospodarczy i promującą innowacyjność w dziedzinie gospodarki senioralnej. Realizujemy m.in. zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym, starszych osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych.

Przyjmujemy dary, które umożliwią nam realizację celów statutowych i pokrycie kosztów naszej działalności.

 

Wszystkim Darczyńcom proponujemy umieszczenie informacji o Darczyńcy i o wysokości daru na stronie internetowej Instytutu.

 

Korzyści podatkowe dla Darczyńców

Darczyńcom przysługuje ulga z tytułu darowizn na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przekazanie darowizny pozwala na zmniejszenie podstawy obliczania podatku dochodowego Darczyńcy. Darczyńca może odliczyć kwotę darowizny od podstawy obliczania podatku, w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu Darczyńcy (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w powiązaniu z art. 3 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

 

Informacje na cele podatkowe

Dane identyfikujące obdarowanego:

Nazwa: Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej
Adres: ul. Wilanowska 14 lok. 51, 00-422 Warszawa

Instytut wydaje Darczyńcy oświadczenie o przyjęciu darowizny.