Władze Instytutu

 

Zgromadzenie Fundatorów

Fundatorzy tworzą Zgromadzenie Fundatorów, które jest zwoływane raz do roku.

Fundatorzy:

  • Marzena Rudnicka
  • Robert Gwiazdowski
  • Bolesław Meluch
  • Michael Gomola

Zarząd fundacji

Zgromadzenie Fundatorów podjęło decyzję o ustanowieniu jednoosobowego Zarządu pierwszej kadencji.

Prezesem Zarządu jest Marzena Rudnicka.

Rada fundacji

Zgromadzenie Fundatorów powołało na członków Rady:

  • Roberta Gwiazdowskiego,
  • Bolesława Melucha,
  • Michaela Gomola.

Robert Gwiazdowski pełni także funkcję przewodniczącego Rady.