Pakiet działań
KIGS dla firm

Dojrzały klient czyli kto?

 • jak wygląda jego dzień?
 • co jest dla niego ważne?
 • jak do niego dotrzeć ?
 • jak dopasować ofertę?

Ponad 12 mln

KLIENTÓW 55+

Polska jest obecnie najszybciej starzejącym się krajem Unii Europejskiej

Portfel polskiego emeryta

135 mld zł

roczny budżet rozporządzalny osób 60+

niemal co 3 osoba w Polsce jest powyżej 60 roku życia

24 mld zł

roczna nadwyżka budżetowa w portfelu osób 60+

Struktura wieku ludności w Polsce odwraca się.

Już obecnie w Polsce jest więcej osób 60+ niż dzieci i młodzieży (0-20 lat)

NASZA OFERTA

Diagnoza potrzeb i doradztwo przy strategii działań

 • Badania konsumenckie ilościowe, jakościowe, demograficzne
 • Doradztwo przy budowaniu strategii dotarcia (kampanie, komunikacja), współpraca Firma-KIGS-Agencja Reklamowa
 • Mapa dalszych działań oraz przygotowanie polityki obsługi klienta

Szkolenia pracowników

 • Nasze szkolenia w działach obsługi poprawiają NPS i ograniczają liczbę reklamacji
 • Warsztaty z przedstawicielami różnych pokoleń ułatwiają zrozumienie potrzeb
 • Szkolimy z obszaru marketingu i projektowania cyfrowego dla 60+
 • Tworzymy procedury obsługi klientów silver oraz zarządzania wiekiem dla HR

Edukacja starszych klientow

 • Własna platforma ABCsenior.com – kursy dla seniorów, tysiące zadowolonych studentów 50+
 • Edukacja cyfrowa, szkolenia on-line poprawiające korzystanie z usług
 • Onboarding do oferty – opracowanie podręczników i instrukcji korzystania przyjaznych dla starszych użytkowników i klientów
 • Dotarcie online do dojrzałych klientów

ZNAK JAKOŚĆI OK SENIOR

 • Powszechnie znany standard jakości obsługi dojrzałego klienta
 • Obszerny raport z audytu to instrukcja do dalszych działań
 • Przewaga konkurencyjna
 • Rynkowe narzędzie dla działów CSR i sprzedaży
Obraz17

Pierwszy w Europie
system certyfikacji dóbr i usług dla klientów 60+

Projektowanie produktów i usług dopasownych do wieku (age friendly)

 • Badania pod kątem oczekiwań seniorów wobec kategorii produktowej
 • Warsztaty ideacyjne (Design Thinking) służące wymyślaniu rozwiązań
 • Seniorzy współprojektują rozwiązania
 • Opracowanie i testowanie stworzonych koncepcji z przedstawicielami pokolenia 60+
 • Doradztwo w UX, szkolenia z projektowania dla seniorów

Wybrani partnerzy we wspólnych projektach

Umówmy się na kawę i porozmawiajmy o tym, co możemy razem zrobić

+ 48 786 200 301

Translate »
Skip to content