Otoczenie przyszłości – przyszłość otoczenia

Projekt Komisji Europejskiej „Neighbourhoods of the Future” (2016)

Zmiany demograficzne wymuszają nowe spojrzenie na wiele obszarów gospodarczych. W przedstawionej 29 lipca 2016 roku przez Wicepremiera M. Morawieckiego „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” sytuacja demograficzna została wskazana jako jedna z 5. pułapek rozwojowych Polski, która wymaga podjęcia zdecydowanych działań. Starzenie się społeczeństwa wymusza stworzenie takich rozwiązań, które integrują opiekę socjalną, opiekę medyczną, planowanie przestrzenne, budownictwo mieszkaniowe, rozwój i użyteczność technologii cyfrowych. Starzenie się społeczeństwa jest wyzwaniem dla całej Unii Europejskiej.

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, jako jedyna organizacja z Europy Środkowo-Wschodniej, został zaproszony do udziału w projekcie „Neighbourhoods of the Future”. Jest to projekt dwóch Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej (DG GROW i DG CONNECT), który ma na celu wykorzystanie inicjatyw poszczególnych krajów członkowskich do stworzenia wspólnej wizji przestrzeni i mieszkania przyjaznego seniorom – stworzenia modeli ekosystemu, który będzie uwzględniał potrzebę zwiększenia opieki w miejscu zamieszkania seniora. Projekt ten umożliwia dzielenie się doświadczeniami i inicjatywami w ramach realizowanej serii spotkań warsztatowych w Europie: 7 kwietnia Bruksela, 11-12 maja Londyn (gospodarz: NatWest i Innovate UK), 26 maja Arnhem/Nijmegen (HAN), 16 czerwca Bilbao (Tecnalia), 6 lipca Barcelona (RMIT), 22 września Utrecht (Utrecht University), 26-28 września St. Gallen (AAL Forum), 5 października Odense (CIID), 19 października Genk, Belgia (Microsoft Innovation Centers), 27 października Warszawa (Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej).

Konferencja zamykająca cykl spotkań warsztatowych i podsumowująca ten projekt odbyła się w Warszawie w dniu 27 października 2016 r. Konferencja organizowana była przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej we współpracy z Departamentem Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Jej rezultaty powinny być podstawą do wypracowania w ramach Unii Europejskiej kierunków zmian w otoczeniu seniorów.

Udział w konferencji był także szansą dla polskich firm, przedstawicieli biznesu, przedstawicieli władz samorządowych i państwowych, instytutów naukowych, ekspertów, wizjonerów i inicjatorów innowacji w realizacji różnych inicjatyw, pomysłów, do przedstawienia swoich rozwiązań i propozycji, a także nawiązania współpracy z potencjalnymi partnerami krajowymi i europejskimi zajmującymi się szeroko rozumianą gospodarką senioralną.

Polska jest najszybciej starzejącym się krajem Unii Europejskiej. Obecnie w Polsce żyje prawie 9 mln osób 60+, w 2020 liczba seniorów zbliży się do 10 mln (25% ludności), a w 2050 liczba osób 60+przekroczy 13,5 mln i będzie stanowiła ponad 40% ludności Polski. Seniorzy będą stanowili coraz większą grupę konsumentów o rosnącym potencjale ekonomicznym.

Na pierwszych warsztatach w Brukseli p. Sara McKee – animatorka inicjatyw socjalnych i założycielka firmy Evermore podsumowała je: „To było wspaniałe spotkanie Europejczyków zdecydowanych zmienić atmosferę dyskusji ze zniechęcenia i bezradności na „Co jeśli? „. Grupa przełomowych innowatorów, którzy nie są skłonni do obwiniania „systemu” za brak zaspokojenia potrzeb, podjęła temat przyszłości otoczenia seniorów. Spotkali się liderzy, którzy chcą współpracować, aby przemyśleć podejście do wieku senioralnego i radykalnie zmienić szansę osób starszych, wszędzie.” Niech to będzie motto tej konferencji.

Gospodarka senioralna nie powinna być traktowana jako sektor wymagający specjalnej troski z uwagi na „kruchość” elementu ludzkiego, ale jako wyzwanie i czynnik sprawczy innowacyjności. Innowacyjność powinna przyczyniać się do wprowadzania rozwiązań umożliwiających samorealizację seniorów rozumianą jako utrzymanie samodzielności, wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia oraz wzmacniającą ogólny dobrostan. Gospodarka senioralna może i powinna być pozytywnym czynnikiem rozwoju gospodarczego Polski.

Zobacz relację z konferencji „Otoczenie przyszłości – przyszłość otoczenia” 

Translate »
Skip to content