Partnerstwo z Fundacją Go Silver

KIGS, reprezentowany przez prezes Marzenę Rudnicką, zawarł partnerstwo z Fundacją Inicjatyw Twórczych – Go Silver.

Fundacja Inicjatyw Aktywnych Go Silver jest organizacją pozarządową, której misją jest aktywizacja osób starszych.

Fundacja Go Silver na terenie całego kraju organizuje oddolne inicjatywy skierowane do seniorów, realizuje projekty społeczne korzystając z rządowych programów wsparcia tj. Rządowy Program na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Działania Fundacji wyróżnia silna integracja międzypokoleniowa oraz prężna współpraca trójsektorowa.