Partnerstwo z PSPS

W dniu 7 kwietnia 2015 r. Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej zawarł Porozumienie o partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Protetyków Słuchu (PSPS).

PSPS powstało w 1996 roku jako jedyna formalna reprezentacja środowiska zrzeszającego osoby prawne (przedstawiciele producentów i dystrybutorów aparatów słuchowych), oraz osoby fizyczne (związane zawodowo z protezowaniem słuchu), działające na terenie całej Polski.