PCG POLSKA

PCG Polska stanowi integralną część globalnej firmy Public Consulting Group, która specjalizuje się w usługach dla instytucji i firm działających w sferze publicznej, głównie w obszarze zdrowia, opieki społecznej oraz edukacji. W Polsce firma PCG ma obecnie cztery biura: w Warszawie, Łodzi, Katowicach i Rzeszowie, a z jej wsparcia korzystają szkoły, uczelnie, a także samorządy, szpitale i ośrodki opieki długoterminowej.

PCG wspiera swoich Klientów na wszystkich etapach procesu tworzenia innowacyjnych usług i produktów dla seniorów – od diagnozowania potrzeb lokalnej społeczności po dostarczanie rozwiązań IT – oferując ekspercką wiedzę, nowoczesne narzędzia analityczne, cenną zewnętrzną perspektywę oraz praktyczne doświadczenie wynikające z bezpośredniej pracy z osobami starszymi.

Globalny charakter firmy sprawia, że udostępnia ona wiedzę i doświadczenia międzynarodowe grup ekspertów, także w obszarach, które nie są jeszcze w Polsce rozwinięte na szerszą skalę (jak np. certyfikacja usług i produktów dla osób starszych).

Translate »
Skip to content