PIENIŃSKIE DOMY DZIENNEGO POBYTU DLA SENIORÓW JUŻ DZIAŁAJĄ

Komunikat prasowy, Warszawa 19 marca 2018

PIENIĄDZE UNIJNE W PRAKTYCE – PIENIŃSKIE DOMY DZIENNEGO POBYTU DLA SENIORÓW JUŻ DZIAŁAJĄ

Seniorzy z trzech pienińskich gmin już korzystają z wyremontowanych i dostosowanych do ich potrzeb placówek, gdzie przygotowano dla nich innowacyjny program – animowany przez personel, działający zgodnie z najwyższymi standardami opieki. Projekt Pienińskich Domów Dziennego Pobytu – sfinansowany ze środków unijnych – został przygotowany i jest prowadzony przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej we współpracy z gminami Czorsztyn, Łapsze Niżne i Szczawnica.

Placówki działające w sieci Pienińskich Domów Dziennego Pobytu zostały otwarte w Kluszkowcach (gmina Czorsztyn), Jaworkach (gmina Szczawnica) oraz Niedzicy (gmina Łapsze Niżne).
Z profesjonalnej opieki korzysta w dni robocze 70 niesamodzielnych osób w wieku powyżej 60 lat, którym stan zdrowia uniemożliwia sprawne wykonywanie codziennych czynności. Seniorzy mają do dyspozycji wiele dedykowanych aktywności, które pomagają w powrocie do zdrowia oraz przeciwdziałają społecznemu wykluczeniu.

Ze środków projektu przeszkolono także 70 opiekunów osób faktycznie niesamodzielnych. Mieszkańcy współpracujących ze sobą gmin, którzy wzięli udział w bezpłatnym specjalistycznym kursie i zdali egzaminy, mogą pochwalić się nowym zawodem. Lokalna społeczność zyskała dzięki temu wykwalifikowanych specjalistów. 12 osób zostało zatrudnionych w Pienińskich Domach Dziennego Pobytu, a pozostałe mogą szukać pracy w tym coraz bardziej poszukiwanym na rynku zawodzie.

„Sprawne przeprowadzenie projektu, w który zaangażowanych jest kilku partnerów pokazuje ogromny potencjał współpracy samorządów i organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz seniorów. Dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych, mieszkańcy trzech gmin otrzymali placówki, opiekę oraz zajęcia realizowane według najwyższych standardów jakościowych. Tajemnica sukcesu tkwi w sprawnym zbudowaniu ekosystemu w składzie: organizacja pozarządowa czyli KIGS, gminy, parafie, ośrodki pomocy społecznej oraz sami seniorzy” – zaznacza Marzena Rudnicka, prezes KIGS – „Mamy nadzieję, że nasz projekt „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” będzie inspiracją dla innych samorządów, które w podobny sposób mogą tworzyć podobne placówki na terenie całego kraju. Mamy doświadczony zespół i jesteśmy gotowi do współpracy.” – dodaje Marzena Rudnicka.

Nazwa projektu:                            
Pienińskie Domy Dziennego Pobytu

Beneficjent:                                                    
Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej w partnerstwie z: Miastem
i Gminą Szczawnica, Gminą Czorsztyn, Gminą Łapsze Niżne

Czas trwania projektu:                
3 kwietnia 2017 – 31 grudnia 2019 roku

Wartość projektu:                         
PLN 5.827.888,00

Dofinansowanie projektu z UE:
PLN 5.388.568,00

Szczegóły:

Źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa: Region Spójny Społecznie

Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne

Podziałanie 9.2.3 Usługi Opiekuńcze

Komunikat prasowy_Pienińskie Domy Opieki_19.03.2018

 

 

 
 

 

Więcej informacji:

biuro@kigs.org.pl

 

 

Translate »
Skip to content