Projekty

OInstytucieInstytut realizuje projekty w zakresie zrównoważonego rozwoju gospodarki senioralnej we współpracy z partnerami, ekspertami i innymi interesariuszami.

Projekty Instytutu mają charakter interdyscyplinarny i zakładają wymianę najlepszych praktyk i doświadczeń między wszystkimi uczestnikami.