Platforma wymiany kontaktów, wiedzy i usług

Proponujemy stworzenie przestrzeni informacyjno-doradczej, u podstaw której znajdują się Fundatorzy Instytutu oraz eksperci współpracujący z Instytutem.

Instytut dąży do zapewnienia szybkiego i efektywnego kontaktu między uczestnikami Platformy.

 

Dla kogo? Instytut zaprasza przedsiębiorców, inwestorów, operatorów placówek senioralnych, ubezpieczycieli, organizacje seniorów i wszystkie podmioty z Polski, Europy i nie tylko zainteresowane wymianą kontaktów, wiedzy i usług w dziedzinie gospodarki senioralnej, tzw. „srebrnej gospodarki”.

 

Zasady funkcjonowania Platformy i udziału: Platforma została uruchomiona wraz z powstaniem Instytutu i funkcjonuje za pomocą jego biura. Udział w wymianach za pośrednictwem Platformy odbywa się zarówno w ramach projektów realizowanych przez Instytut, jak i w trybie bieżącym. Instytut zaprasza do zgłaszania tematów zainteresowań i zapewni wszelkim podmiotom pomoc w pozyskiwaniu kontaktów i wiedzy oraz w dostępie do usług.