Raport – Zdrowie polskich seniorów w czasie pandemii

Nota prasowa

Raport Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej o zdrowiu seniorów w pandemii.

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej przeprowadził badanie pt. Zdrowie polskich seniorów podczas pandemii. Seniorzy przede wszystkim podkreślali problem z dostępem do opieki medycznej, szczególnie do lekarzy specjalistów, brak rzetelnych informacji na temat koronawirusa, a także poczucie osamotnienia.

W dobie trwającej pandemii koronawirusa ludzie starsi mierzą się z wieloma problemami nowej codzienności. Ograniczone kontakty społeczne, nowe formy kontaktu z lekarzem i znajomymi oraz wykluczenie cyfrowe nie pomagają w dobrym samopoczuciu.

Badanie KIGS zostało przeprowadzone w sierpniu b.r. w grupie 1118 osób powyżej 60-go r. ż. . Podsumowując wypowiedzi tych osób, widzimy, że polscy seniorzy nie posiadają rzetelnej wiedzy na temat pandemii COVID-19, mają problem z dostępem do opieki medycznej i najbardziej potrzebują dostępu do lekarzy specjalistów. Niepokojem napawa informacja, że 1/3 ankietowanych przerwała dotychczasowe leczenie, co może mieć poważne skutki dla ich zdrowia. Czekam na lepsze czasy i się wcale nie leczę. – podaje w wywiadzie jedna z seniorek.

Ankietowani dobrze radzą sobie z otrzymywaniem e-recepty, przedłużaniem zaleceń, jeśli stan zdrowia się nie zmienia, ale podkreślają, że teleporada nie zastąpi tradycyjnej wizyty u lekarza.

Aż 67% ankietowanych odczuło problem z dostępem do opieki medycznej w czasie pandemii. W szczególnie trudnej sytuacji znaleźli się chorzy wymagający konsultacji lekarzy specjalistów. Brak dostępu do specjalistów utrudnia leczenie chorób przewlekłych, a co za tym idzie, może skutkować pogorszeniem ogólnego stanu zdrowia seniorów.

Należy jak najszybciej przywrócić tradycyjną służbę zdrowia. Lekarz pierwszego kontaktu, który przyzwyczaił się do pracy z teleporadą, powinien jak najszybciej wrócić do bezpośrednich spotkań z pacjentem. Z punktu widzenia opieki senioralnej najważniejsze są choroby przewlekłe. To „clue” każdego postępowania. Seniorzy muszą zrozumieć, że dobra kontrola chorób przewlekłych, może przełożyć się na sukces. Każdy mówi o koronawirusie, ale konsekwencje braku leczenia chorób przewlekłych będą dużo gorsze niż cała pandemia – mówi dr hab. n. med. Filip Szymański, Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych, który był gościem Srebrnej Debaty KIGS poprzedzającej badanie.

Blisko połowa (41,7%) ankietowanych deklaruje, że może liczyć na swoich bliskich i ma z kim porozmawiać o swoich sprawach i problemach, jednak brakuje im kontaktu z szerszym gronem osób. 52% seniorów, w mniejszym lub większym stopniu bardziej, niż przed pandemią odczuwa samotność.

Wiele organizacji, jak np. kluby seniora i Uniwersytety Trzeciego Wieku, zawiesiły swoją działalność stacjonarną, co dla niektórych oznacza niemal całkowity brak kontaktu z innymi ludźmi.

Brak szerszych kontaktów sprawił, że moje samopoczucie nie jest najlepsze. Lubię przebywać między życzliwymi ludźmi, porozmawiać nawet na błahe tematy, powspominać dobre chwile. – mówi w raporcie jedna z seniorek.

Ponad 1/3 badanych osób wskazała, jako jeden z największych dla nich problemów, brak rzetelnej informacji na temat wirusa i aktualnej sytuacji epidemicznej. To z kolei niesie za sobą spadek ogólnego samopoczucia. Życie w niepewności nie ma dobrego wpływu na kondycję psychiczną seniorów, którzy w pytaniach otwartych najczęściej mówili o potrzebie powrotu do normalności, dostępu do rzetelnej wiedzy oraz spotkań z innymi ludźmi.

Jakbym żył w innym świecie. To już jest inna rzeczywistość do tej pory mi nieznana. Odkrywam i uczę się jej na nowo. – podsumowuje ankietę jeden z seniorów.

Poniżej pełny raport.

Raport_Zdrowie w pandemii 

Translate »
Skip to content