Ratuj klimat swoim zachowaniem. Bądź aktywny – zazieleniaj!

  1. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej na ratunek klimatowi!

 

Na terenie Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej odbył się rodzinny Piknik Klimatyczny (15 października), wraz z nasadzeniami roślinności i wegeteriańskim grillem. Piknik miał miejsce w ramach projektu #klimaSENIORE – aktywizacja seniorów na rzecz klimatu.

 

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z zachodzącej zmiany klimatu. Częstsze susze, lokalne podtopienia, a przede wszystkim zmniejszająca się ilość owadów i zanikająca bioróżnorodność. W tym celu powinniśmy wziąć sprawy w swoje ręce i jako jednostki współuczestniczyć w lokalnych inicjatywach, mających na celu poprawienie jakości lokalnego środowiska naturalnego.

Doskonałą możliwością włączenia się w lokalną aktywność był Piknik Klimatyczny w gminie Puszcza Mariańska, w trakcie którego Instytut na rzecz Ekorozwoju z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej, przy współudziale urzędu gminy i szkoły podstawowej, zorganizowali wspólną akcję zazieleniania. 

Rodzinne spotkanie, miało na celu zwrócenie uwagi na zachodzące zmiany klimatu. Dzieci ze szkoły wraz ze swoimi rodzicami, dziadkami i nauczycielami zasadziły ponad 1000 roślin, które staną się w okresie wiosennym przyjazną strefą dla owadów zapylających, a w czasie jesiennym, zawiążą owoce i staną się naturalnym karmnikiem dla ptaków. 

 

fot. Konrad Wielądek – Przygotowane nasadzenia wg. projektu p. Aleksandra Kuran.

– Inicjatywa, którą realizujemy w ramach prowadzonego przez nas projektu #klimaSENIORE – aktywizacja seniorów na rzecz klimatu, ma za zadanie zwrócić uwagę na zmieniające się warunki klimatyczne. Rośliny które dziś sadzimy staną się nie tylko miejscem wytchnienia dla lokalnej społeczności, która w każdej chwili może przyjść i posiedzieć rozkoszując się pięknem przyrody, ale także miejscem które ma wytworzyć strefę bogatej bioróżnorodności – powiedziała koordynator projektu Hanna Kryszyńska z Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

Organizacja pikniku na terenie szkoły nie tylko zaktywizowała społeczność placówki, ale również stała się bodźcem do zaszczepienia w młodych ludziach chęci do zainteresowania się zmieniającym się środowiskiem, a także ziającym się  klimatem. Zorganizowane w ramach wydarzenia wykłady, pokazały ogromną wrażliwość uczniów i ich rodziców oraz dziadków na zmiany zachodzące w przyrodzie. 

– Wspólnie zorganizowana akcja jest bardzo cenna dla naszej lokalnej społeczności, a także dla społeczności naszej szkoły. Nie tylko zaktywizowała ogromną ilość naszej młodzieży, ale również szczególną aktywnością wykazały się osoby starsze, biorące aktywny udział w projekcie #klimaSENIORE – powiedziała Dorota Monkiewicz, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej.

– Inicjatywa ta pozytywnie wpłynie nie tylko na otoczenie naszej szkoły, ale przez fakt iż nasz teren jest terenem otwartym dla społeczności lokalnej, przebywanie w tak zazielenionej przestrzeni będzie miało pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne naszych odwiedzających – dodała.

Wpływ zmiany klimatu na zdrowie i bioróżnorodność jest ogromny i obecnie bardzo destrukcyjny. Organizowanie zielonych przestrzeni jest niezwykle istotne, z punktu widzenia zdrowia psychicznego, a także jej wpływu na jakość powietrza, gospodarowanie wodami, czy utrzymanie stabilnej bioróżnorodności.

fot. Konrad Wielądek – Międzypokoleniowa akcja sadzenia roślin w projekcie #klimaSENIORE.

– Zielone inicjatywy są niezwykle istotne dla kruchego ekosystemu, który obecnie znajduje się w bardzo krytycznej sytuacji. Zwiększanie bioróżnorodności poprzez sadzenie roślin miododajnych, a także takich które stają się pożywieniem dla ptaków, nie tylko wzmacnia nasze organizmy, ponieważ pozwala nam to obcować z naturą bezpośrednio, ale staje się dla owadów i innych zwierząt miejscem które nie tylko będzie wspaniałą dla nich stołówką, ale miejscem które stanie się ich domem – powiedział Konrad Wielądek z Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

Do akcji Pikniku klimatycznego w Puszczy Mariańskiej włączyła się również firma OBI, która przekazała na rzecz szkoły darowiznę w postaci cebulek kwiatów wieloletnich, grabie, sekatory, rękawiczki. By uczniowie mogli dbać o zasadzone rośliny w ramach zajęć przyrody lub godziny wychowawczej. 

– Dziękujemy za zaproszenie do włączenia się w inicjatywę jaką są nasadzenia w Szkole Podstawowej w ramach projektu #klimaSENIORE. Firma Obi postanowiła wesprzeć to wydarzenie obdarowując szkołę prezentami, które przydadzą się lokalnej społeczności do zadbania o teren zielony wokół szkoły – powiedziała Anna Oklińska z firmy OBI.

fot. Konrad Wielądek – Uczniowie Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej, uczestniczący w Pikniku Klimatycznym #klimaSENIORE.

Wspieranie i aktywne uczestnictwo w lokalnych inicjatywach ekologicznych, jest niezwykle istotne z punktu zachodzących w coraz szybszym tempie zmian klimatu. Każda najmniejsza zmiana w naszym zachowaniu, a także świadome i efektywne działanie, z korzyścią przełoży się na poprawę jakości środowiska w którym żyjemy, a także pozytywnie wpłynie na nasze relacje z otoczeniem, którego jesteśmy częścią.

Konrad Wielądek, Instytut na rzecz Ekorozwoju

Artykuł powstał w ramach projektu #klimaSENIORE – aktywizacja seniorów na rzecz klimatu, realizowany jest w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Translate »
Skip to content