Seniorzy w świecie cyfrowej rewolucji

3 marca 2021r. odbyła się kolejna z serii Srebrnych Debat pt. „Seniorzy w świecie cyfrowej rewolucji”, organizowana przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej wraz z Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju i zespołem Centralnego Domu Technologii.

Debata „Seniorzy w świecie cyfrowej rewolucji” była dyskusją wokół codziennych potrzeb pokolenia silver, przeniesionych do świata wirtualnego. Podczas spotkania rozmawiano o tym, jak sprostać wymaganiom idącym za wszechobecną cyfryzacją. Debata odbyła się w formule zdalnej.

Zaproszeni prelegenci:

  • Adriana Gajdecka – Kierownik Projektu w obszarze Strategii Doświadczeń Klienta, Orange Polska S.A.
  • Marta Mikliszańska – Head of Public Affairs & SustainabilityAllegro sp. z o.o. 
  • dr Dominika Wiśniewska – Menedżerka ds. Partnerstw, Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju
  • Katarzyna Bieniek – Koordynator Akademii ABC Senior, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej
  • Katarzyna Scheer – Fundacja Biedronki

Debatę poprowadziła Marzena Rudnicka – Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

Tezy do debaty:

  • Kiedy myślimy o wykluczeniu cyfrowym, mamy stereotypowy obraz osoby w podeszłym wieku, która nie korzysta ze smartfona i nie jest zbyt zainteresowana wejściem w świat online. Tymczasem spośród prawie 12-to milionowej grupy ludzi po 55-tym r.ż. olbrzymia część potrzebuje wsparcia na różnym poziomie funkcjonowania w cyfrowym świecie. Często osoby, które deklarują aktywne korzystanie z internetu, w obliczu nagłej konieczności przeniesienia części codziennych aktywności do świata online, orientują się, że nie do końca dobrze sobie z nim radzą. Mamy tu na myśli takie obszary jak e-obywatel i zdalne załatwianie spraw w urzędach, bankowość elektroniczna i płatności online, e-zdrowie, zakupy przez internet, dobór urządzeń mobilnych, korzystanie z platform komunikacyjnych, obsługa smartfona i aplikacji oraz wiele innych wyzwań cyfrowej rzeczywistości.
  • Wiele firm i organizacji pozarządowych podjęło działania, aby wyjść naprzeciw nowym potrzebom konsumenckim i wprowadziło rozwiązania ułatwiające korzystanie oferowanych przez siebie produktów i usług. 
  • Wciąż stoimy przed wyzwaniem włączania dojrzałych klientów i odbiorców w proces projektowania rozwiązań onlinowych, język komunikacji i faktyczną użyteczność sposobów zdalnej obsługi dojrzałego klienta. 
  • Podczas debaty szukaliśmy odpowiedzi na pytanie o to jak wypełnić lukę między chęcią generacji silver wejścia w cyfrowy świat, a lękiem przed nieznanym i brakiem odpowiednich umiejętności czy kompetencji. 
  • Omówiliśmy sens i zakres edukacji cyfrowej oraz onlino’wo-produktowej w nowej rzeczywistości.
  • Przedstawiliśmy konkretne case studies wskazując skuteczne sposoby i dobre praktyki w wychodzeniu naprzeciw potrzebom dojrzałego klienta.
  • Próbowaliśmy zidentyfikować najważniejsze i najbardziej pilne potrzeby dojrzałych ludzi i wskazać jakie działania są podejmowane, aby nie wykluczać ich konsumencko i społecznie.

Debata organizowana w ramach projektu  Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju  pt. “Cyfrowi Seniorzy”

Zapis wideo z debaty dostępny jest poniżej:

 

 

PATRONAT MEDIALNY:

Translate »
Skip to content