Silver Agency partnerem Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

Silver Agency oraz Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej podpisały umowę partnerską dotyczącą współpracy w realizowaniu projektów skierowanych do osób 50+. Oznacza to komplementarne podejście do projektów, oferty przetargowej, a także przyszłych realizacji i współpracy z markami.

Porozumienie jasno określa kierunek współpracy na płaszczyźnie projektowej, wymianę doświadczeń i wspólne działania edukacyjne na rzecz zmian w tworzeniu przekazów skierowanych do osób dojrzałych. Obydwie strony zapewniają sobie w ten sposób zaplecze wysoko wyspecjalizowanych zespołów z kompetencjami w obszarze tzw. silver marketingu.

Takie dopełnienie portfolio usług o zaplecze doradcze jest w przypadku Silver Agency uzupełnieniem rozwijanej oferty produktów. To także lepszy dostęp do bazy wiedzy o potrzebach dojrzałych konsumentów, potencjale i uczestnikach rynku.  Dzięki temu znacząco zwiększamy efektywność oraz elastyczność w dostosowywaniu usług do wymagań klientów skoncentrowanych na komunikacji do konsumentów 50+.

Wspólna edukacja rynku, przygotowywanie rozwiązań mających na celu dostosowanie gospodarki i społeczeństwa do długowieczności to nasze cele na najbliższe lata. Posiadamy wiedzę oraz know how, dzięki którym jesteśmy gotowi do realizacji wyzwań stawianych przez klientów  – mówi Marzena Rudnicka, Prezes, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej.

Szukamy najbardziej wartościowego połączenia kompetencji po to, aby dostarczać rozwiązania, na które jest aktualnie największe zapotrzebowanie. Silver Agency planuje dalszą budowę zintegrowanej oferty silver marketingu oraz inwestycje w nowe przedsięwzięcia biznesowe, co jest wpisane w strategię rozwoju agencji – mówi Sebastian Kalmus, Dyrektor Zarządzający, Silver Agency.

Ważnym celem współpracy jest walka ze stereotypami na temat osób starszych. Chcemy odczarować wizerunek dojrzałych konsumentów, jako tych wykluczonych cyfrowo i pomijanych z targetów reklamowych. Naszymi działaniami uświadamiamy marketerom potencjał komunikacyjny i zakupowy w grupie 50+, który stanowi ponad 2 mld zł miesięcznie.

Więcej pod adresem www.silveragency.pl oraz www.kigs.org.pl

Translate »
Skip to content