Silver Book

Poznaj potencjał społeczny i konsumencki pokolenia 55+ !

 

Żaden marketer nie pozwoliłby sobie na pominięcie milionowej grupy targetowej, dlaczego zatem mediowa grupa celowa to nadal osoby w wieku 16-49 lat? W Polsce mamy już 11,9 mln osób 55+, w tym 9,2 mln osób 60+. Liczby robią wrażenie, a jednak słowa „senior” i „konsument” nadal nieczęsto występują obok siebie. Czas na zmiany. Warto poznać konsumenta 55+ i wyjść naprzeciw jego potrzebom.

Przełamujemy stereotypy. Nie traktujemy seniorów jako jednorodnej grupy i nie stygmatyzujemy.

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej oraz KANTAR są autorami unikalnego na polskim rynku kompleksowego raportu pokazującego, jaki jest współczesny senior. Raport Silver Book 2019 otwiera oczy na różnorodność postaw, potrzeb, stylów życia osób 55+, o których świat reklamy i producentów często zapomina.

Raport Silver Book 2019 to portret polskich konsumentów 55+ nie tylko w ujęciu współczesnym, ale także w dynamicznym obrazie na przestrzeni ostatnich 20 lat. Dlaczego została wybrana grupa 55+? Osoby te już za chwilę staną się metrykalnymi seniorami i wniosą swoją obecną charakterystykę do grupy 60+. Ważną częścią raportu są wynikające z danych scenariusze na przyszłość i pokazanie kierunków zmian. Stajemy się społeczeństwem długożyjącym. Wzrost liczebności grupy 55+ jest efektem przedłużania życia i nie mówimy już o zjawisku starzenia się, ale przede wszystkim o długowieczności. Raport odczarowuje słowo „starość” i pokazuje niesamowitą różnorodność postaw, potrzeb i stylów życia.

W raporcie Silver Book 2019 scharakteryzowano osoby po 55 roku życia. Zawartość podzielono na 6 obszarów:

  • Demografia
  • Sytuacja finansowa
  • Konsumpcja i usługi
  • Psychografia i jakość życia
  • Rozrywka i czas wolny
  • Media i reklama

oraz działy:

  • TRENDY – jak seniorzy zmieniali się w okresie ostatnich 20 lat
  • PORTRET WŁASNY SENIORA – obraz świata i postrzeganie wieku
  • EKSPERTYZY – opracowania i komentarze ekspertów KIGS, naukowców oraz branży marketingowej

Dane w raporcie pochodzą przede wszystkim z badania Target Group Index (TGI). Skorzystano również z innych źródeł, np. danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, a źródła danych zostały w raporcie skrupulatnie podane. Publikacja została wzbogacona licznymi komentarzami ekspertów oraz wypowiedziami seniorów pochodzącymi z badań jakościowych przeprowadzonych na potrzeby raportu. Silver Book 2019 zawiera podsumowanie z rekomendacjami, a także wiele praktycznych wskazówek dotyczących komunikacji oraz nisz produktowych.


Autorzy: Marzena Rudnicka, Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej oraz Beata Wielkopolan, Senior Client Director KANTAR. 


 


Silver Book 2019 to opracowanie, które zmienia spojrzenie marketerów na grupę celową konsumentów 55+. Wyniki badań są dostępne w postaci obszernego raportu dostępnego wraz z indywidualnym omówieniem bądź z dedykowanym warsztatem. Zamówienia należy składać do Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej pod adres biuro@kigs.org.pl

Translate »
Skip to content