Spotkanie Zespołu Opieki i Opieki DŁugoterminowej

18 października w Centrum Alzheimera członkowie Zespołu dyskutowali na temat deficytu opiekunów osób starszych.

Partnerami merytorycznymi spotkania było Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia oraz GoldCare

Podczas dyskusji, poprowadzonej przez Przewodniczącą Rady ZOOD – Barbarę Misińską Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze, poruszone zostały zagadnienia:
• rekrutacja osób do zawodów opiekuńczych;
• efektywne ścieżki poszukiwań i doboru odpowiednich osób do zawodu opiekuna;
• rekrutacja pracowników cudzoziemskich do pracy w charakterze opiekunów osób starszych;
• sytuacja opiekunów osób starszych w Niemczech
• szkolenia opiekunów i ich dokształcanie oraz podnoszenie kwalifikacji;
• potrzeba wsparcia psychologicznego opiekunów – superwizja, zapobieganie wypaleniu zawodowemu;

Temat spotkania okazał się bardzo interesujący dla członków ZOOD. Pojawiła się chęć poszerzenia dyskusji i kontynuacji jej podczas kolejnego spotkania.

Planujemy więc przygotowanie kolejnego tematu związanego z opiekunami – tym razem będziemy chcieli zgłębić temat szkolenia i wsparcia tej grupy zawodowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Opieki i Opieki Długoterminowej (ZOOD) jest platformą spotkań, pracy i wymiany doświadczeń osób i organizacji związanych z obszarem opieki nad osobami starszymi.

Członkowie Zespołu: Angel Care Centrum Seniora BetaMed S.A. CareWork-opiekunki w Niemczech Dom z Sercem Fundacja OPUTW GoldCareHDOmedical Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie MEDI-system Konstancja – opieka i rehabilitacja Medivio Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie Polska Akademia Nauk Dom Seniora Pro-PLUS. Rozwiązania dla Telemedycyny Silvermedia Stołeczne Centrum Opiekuńczo-LeczniczeWarszawski Uniwersytet Medyczny Nasz Senior