STOŁECZNE CENTRUM OPIEKUŃCZO-LECZNICZE

Nadrzędnym celem funkcjonowania SCOL jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej dla dorosłych. Nasze usługi obejmują leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób przewlekle chorych, które wymagają całodobowej, profesjonalnej pielęgnacji, rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia.

Translate »
Skip to content