TuBiznes Opener Rybnik – 5. edycja

29

TuBiznes Opener Rybnik to cykl to spotkań integracyjnych dla przedsiębiorców, podczas których biznesmeni rozmawiają o ważnych dla lokalnej gospodarki sprawach, a także nawiązują bezcenne, nieformalne relacje biznesowe.

Temat 5. edycji TuBiznes Opener Rybnik: „Seniorzy – nowa grupa docelowa lokalnego biznesu”

Gościem specjalnym wydarzenia będzie Marzena Rudnicka – fundator oraz prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, który integruje podmioty komercyjne, organizacje pozarządowe
działające w obszarze usług dla osób starszych oraz przedstawicieli samorządów i rządu z obszarugospodarki senioralnej. Autorka innowacyjnych rozwiązań w silver economy, m.in. systemu certyfikacji dóbr i usług dla osób starszych OK SENIOR oraz publikacji „Gospodarka senioralna nową gałęzią gospodarki
narodowej” , „Seniorzy w województwie opolskim – szanse i wyzwania” oraz „Nowa Jakość dlaSeniora”.

Piąta edycja TuBiznes Opener Rybnik odbędzie się w czwartek 30 listopada o godz. 19:00 w Hotelu przy Młynie.

Partnerem wydarzenia jest Miasto Rybnik oraz Krajowy Instytut Polityki Senioralnej.

Agenda spotkania:
1. Marzena Rudnicka: prezentacja na temat konsekwencji zmian demograficznych w Polsce oraz szans dla sektora biznesu w obszarze usług dla osób starszych.
2. Urząd Miasta Rybnika: założenia polityki senioralnej Miasta Rybnika w kontekście współpracy samorządu z lokalnym biznesem.
3. Agata Mrózek: model biznesowy ośrodka opieki nad osobami starszymi na przykładzie Domu Seniora Tiliam w Zawadzkiem (woj. opolskie).
4. Prezentacje sponsorów.
5. Rozmowy towarzyskie, wymiana wizytówek.

Cena biletu:
– przedsprzedaż do 27 listopada: 50 zł
– po 27 listopada: 70 zł.
Ilość miejsc ograniczona.

Kontakt dla firm zainteresowanych promocją podczas wydarzenia: Łukasz Kuźnik – tel. 603 112 537, reklama@rybnik.com.pl