UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ŁAZACH

Autor w dziale
747
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ŁAZACH

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach to jedna z najbardziej rozpoznawalnych stowarzyszeń nie tylko w regionie, ale również w całym kraju. Edukacja, integracja międzypokoleniowa i promocja miasta to główne cele, które od początku zakładała sobie przodująca organizacja senioralna. O planach na przyszłość oraz projektach już zrealizowanych opowiedzieli członkowie Zarządu UTW Łazy: Krystyna Męcik, prezes UTW, Ewa Wiekiera, wiceprezes UTW, Lidia Białas, sekretarz UTW, Renata Bałazy, skarbnik, Bogusław Radko, członek Zarządu.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)