V Kongres Gospodarki Senioralnej

V Kongres Gospodarki Senioralnej odbył się w dniach 24-25 Listopada 2021, był dwudniowym wydarzeniem w formule hybrydowej.

Temat przewodni V Kongresu: Różnorodność wieku – dialog pokoleń – Poznaj światowe trendy silver economy.

Kongres to dwa dni debat eksperckich, w których w roli prelegentów  udział wzięli eksperci, praktycy oraz przedstawiciele środowiska senioralnego. Podczas pierwszego dnia rozmawialiśmy o srebrnym kliencie, drugi dzień został poświęcony tematowi rynku pracy. Rozmawialiśmy o tym  jak skutecznie komunikować się z pokoleniem 50+ i poruszyliśmy temat zarządzanie wiekiem.

Poznaliśmy światowe trendy w silver economy,  do wystąpień na Kongresie zostali  zaproszeni wybitni eksperci z Francji, Brazylii, Japonii i USA.

Nagrania z V Kongresu Gospodarki Senioralnej są dostępne na stronie wydarzenia: www.kongresgospodarkisenioralnej.pl

Translate »
Skip to content