W dniu 15 lipca 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Puszczy Mariańskiej odbędzie się narada obywatelska w ramach projektu #klimaSENIORE, na której wspólnie z Instytutem na rzecz Ekorozwoju oraz Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej będziemy opracowywali dokument Lokalnej Aktywności na rzez klimatu.

W kwietniu br. gmina Puszcza Mariańska podjęła współpracę z Instytutem na rzecz Ekorozwoju oraz Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej w ramach projektu #klimaSENIORE – aktywizacja seniorów na rzecz klimatu, finansowanego z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021. Projekt ma na celu zaktywizować starszych oraz młodszych mieszkańców gminy do wspólnego myślenia o lokalnym środowisku naturalnym.

O projekcie

Projekt ma zwrócić uwagę na konsekwencje zmian klimatu i aktywizować seniorów oraz młodsze pokolenia do działań zapewniających im bezpieczeństwo i godną jakość życia w sytuacji zmieniającego się klimatu. Metodą narad obywatelskich budowana będzie integracja wewnątrz- i międzypokoleniowa a wypracowane rekomendacje społeczne zawarte w Lokalnej Agendzie Aktywności Seniorów na rzecz Klimatu mogą być wpisane do polityki senioralnej gmin (Puszcza Mariańska, Piastów, Rejowiec Fabryczny). Warsztaty z planowania i utrzymania zieleni oraz zielone inicjatywy mają integrować, angażować w działania na rzecz ochrony klimatu i adaptacji oraz aktywizować społecznie seniorów oraz zachęcać do działań polegających na zazielenianiu przestrzeni, w której mieszkają.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie, a po więcej informacji dotyczących spotkania w Puszczy Mariańskiej zapraszamy do p. Konrada Wielądka k.wieladek@ine-isd.org.pl

Dowiedz się więcej o projekcie #klimaSENIORE

Projekt #klimaSENIORE – aktywizacja seniorów na rzecz klimatu, realizowany jest w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Udostępnij wpis swoim znajomym!

http://chronmyklimat.pl/projekty/klimaseniore/aktualnosci-projektowe/wlacz-sie-do-narady-obywatelskiej-i-stworz-z-nami-lokalna-agende-na-rzecz-klimatu

Translate »
Skip to content