Władze

WŁADZE KIGS

ZGROMADZENIE FUNDATORÓW

Fundatorzy tworzą Zgromadzenie Fundatorów, które jest zwoływane raz do roku.

Fundatorzy:

Marzena Rudnicka
Bolesław Meluch
Michael Gomola

 

ZARZĄD FUNDACJI

Zgromadzenie Fundatorów podjęło decyzję o ustanowieniu jednoosobowego Zarządu pierwszej kadencji.

Prezesem Zarządu jest Marzena Rudnicka.

 

RADA FUNDACJI

Zgromadzenie Fundatorów powołało na członków Rady:,
Bolesława Melucha,
Michaela Gomola.