Kongres Gospodarki Senioralnej 2015

II Kongres Gospodarki Senioralnej

6 października 2015 r., Ministerstwo Gospodarki

II Kongres Gospodarki Senioralnej odbył się w dniu 6 października 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki.

Tematem wiodącym tegorocznej edycji było zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług dla osób starszych. Odbyła się debata na temat potencjału rynku usług przyjaznych seniorom oraz budownictwa senioralnego, na temat roli nowych technologii w srebrnej gospodarce i źródeł finansowania tej nadal nowej branży krajowej gospodarki. Zwróciliśmy także szczególną uwagę na rolę Polski w rozwoju gospodarki senioralnej w Europie.

Kongres nie miał charakteru komercyjnego, a udział był bezpłatny dla uczestników.

Podczas Kongresu Marzena Rudnicka odczytała projekt Deklaracji programowej rozwoju gospodarki senioralnej w Polsce przygotowany przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej. Projekt Deklaracji jest otwarty do konsultacji środowiskowych. Uwagi i propozycje można zgłaszać pod adres deklaracja@kigs.org.pl do dnia 15 listopada 2015 roku. Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej zaprasza m.in. przedstawicieli środowisk senioralnych, biznesowych, naukowych oraz samorządowych do współtworzenia finalnej Deklaracji.

Zredagowany dokument i podpisany przez interesariuszy srebrnego rynku zostanie złożony przez władze Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej na ręce nowego rządu.

Pobierz Deklarację (wersja końcowa, po konsultacjach):

Relacja Polskiej Agencji Prasowej: Gospodarka senioralna rynkiem wartym miliardy

„Gospodarka senioralna stanie się niedługo trzecią gałęzią gospodarki wartą miliardy złotych” – powiedział prof. Bolesław Samoliński podczas II Kongresu Gospodarki Senioralnej, który odbył się 6 października w siedzibie Ministerstwa Gospodarki w Warszawie.

Prof. Samoliński, który jest przewodniczącym Rady Polityki Senioralnej, zwrócił uwagę, że proces starzenia się polskiego społeczeństwa to nie tylko problem demograficzny, ale przede wszystkim gospodarczy. „W momencie, kiedy przybędzie nam duża liczba osób w wieku poprodukcyjnym, a nie będzie za tym szła odpowiednia liczba osób w wieku produkcyjnym, to grozi nam załamanie gospodarcze w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat” – ostrzegł profesor.

Dlatego, zdaniem Roberta Gwiazdowskiego, ekonomisty i przewodniczącego Rady Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, trzeba pokazywać przedsiębiorcom i administracji możliwości współpracy w procesie budowania w Polsce tzw. gospodarki senioralnej. „Obecnie samorządy nie potrafią zająć się starszymi i w związku z tym potrzebna jest im pomoc sektora prywatnego. Stąd nasza nadzieja, że między sektorem publicznym i prywatnym zostaną wykorzystane wszystkie zdarzające się możliwości współpracy i kooperacji, żeby wszyscy mogli na tym dobrze zarobić” – podkreślił Gwiazdowski.

Według danych Komisji Europejskiej Polska jest najszybciej starzejącym się krajem w Unii, a w 2030 r. będzie jednym z najstarszych społeczeństw w Europie. Według raportu „The 2015 Ageing Report” stosunek osób niepracujących (w wieku 65+) do ogółu zatrudnionych wzrośnie w Polsce z obecnych 33 proc. do ponad 80 proc. w 2060 r. Będzie to najwyższy wzrost wśród krajów UE, dla których średnia wartość tego współczynnika ma wzrosnąć z 41,5 proc. do 64,5 proc. Oznacza to, że gdy dzisiaj na jednego emeryta przypadają w Polsce trzy osoby pracujące, w drugiej połowie wieku na czterech niezatrudnionych będzie pięć osób aktywnych zawodowo.

Według prof. Samolińskiego gospodarka senioralna to gigantyczny rynek finansowy oraz ogromny i rosnący rynek osób zainteresowanych korzystaniem z dóbr produkowanych w sposób szczególny i dedykowany osobom w podeszłym wieku. „Zapotrzebowanie na to jest obecnie olbrzymie i będzie nadal rosło” – ocenił prof. Samoliński. Jego zdaniem tzw. srebrna gospodarka stanie się niebawem trzecią gałęzią gospodarki w Polsce.

Zdaniem Marzeny Rudnickiej, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej (KIGS), nasza niełatwa sytuacja demograficzna stwarza siłą rzeczy ogromne możliwości rozwoju nowych rynków i miejsc pracy, ponieważ wymusza zmianę. Zmianę rynku pracy, usług i systemu opieki społecznej a także modeli finansowania. Aby to mogło nastąpić, niezbędne jest spełnienie konkretnych warunków, które zostały zaprezentowane podczas II Kongresu w postaci Deklaracji Programowej Rozwoju Gospodarki Senioralnej w Polsce.

Jak podkreśliła prezes KIGS dokument pokazuje że „można połączyć siły, aby z jednej strony umożliwić osobom starszym prowadzenie lepszego i aktywnego życia, a z drugiej wygenerować potężny potencjał dla rozwoju przedsiębiorstw”.

Starzejące się społeczeństwa w Polsce i Europie to także ogromne możliwości rozwoju nowych rynków i miejsc pracy, o czym przekonuje się coraz więcej firm oferujących produkty i usługi dla osób starszych. Agata Miśkowiec z Public Consulting Group Polska zwróciła uwagę, że współcześni seniorzy to grupa bardzo zróżnicowana jeśli chodzi o potrzeby i cechy demograficzne. „Potrzebują oni dużego spektrum różnych usług opiekuńczych” – zaznaczyła.

Zdaniem Miśkowiec obserwowany jest trend wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań i nowych technologii usprawniających opiekę nad seniorami. Przykładem są systemy nowoczesnego zarządzania opieką i pracą w ośrodkach opieki długoterminowej, pozwalające na poprawę jakości i bezpieczeństwa przy jednoczesnej kontroli kosztów. Korzystanie z systemu IT pozwala na optymalizację opieki w oparciu o dane, do których wcześniej placówki senioralne nie miały dostępu.

O wykorzystywaniu innowacji i rozwoju nowoczesnych systemów, które wspierają seniorów w codziennym funkcjonowaniu mówił także Jarosław Bułka, wiceprezes zarządu Silvermedia. „Bardzo modnym określeniem jest obecnie ‚wearable technologies’ – to jest technologia, którą, mamy nadzieję, będziemy obserwować w masowych zastosowaniach w Polsce. W tej chwili wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi testujemy tego typu rozwiązania, dzięki którym seniorzy, szczególnie ci obarczeni dużym ryzykiem powikłań chorobowych, zaostrzeń, mogą czuć się bezpiecznie i komfortowo funkcjonować w normalnym życiu” – powiedział Bułka.

Również rynki finansowe coraz chętniej spoglądają w kierunku klientów seniorów. Według Piotra Czajki, dyrektora Biura Rachunków Bieżących w Banku BPH to bardzo perspektywiczny obszar. „Dzisiejszy senior to zupełnie inny klient, jest to osoba aktywna, nadal realizująca swoje pasje, chcąca się uczyć i w ten sposób do tego klienta podchodzimy. Realizując strategię banku, czyli strategię fair play, staramy się przeciwdziałać wykluczeniu finansowemu osób starszych w społeczeństwie” – podkreślił Czajka.

Niektóre instytucje finansowe idą jednak dalej, inwestując w ośrodki opieki dla osób starszych. Zdaniem Piotra Klinowskiego, wiceprezesa Domu Maklerskiego W Investments, ta część rynku będzie się w najbliższych latach gwałtownie rozwijać. „Dlatego w tej chwili budujemy Dom Seniora Vivante, który standardem będzie znacząco przewyższał wszystkie obecnie dostępne w Polsce. Chociaż nasza oferta skierowana jest do wąskiej grupy zamożnych klientów to przekaz medialny oraz marketing naszej inwestycji jest ukierunkowany przede wszystkim na zbudowanie świadomości społecznej dotyczącej konieczności zapewniania opieki osobom starszym, bo z tym w perspektywie 20-30 lat będziemy się borykać jako państwo” – zaznaczył Klinowski.

Jednym z wątków Kongresu była też ochrona prawna osób w podeszłym wieku. Mecenas Aldona Pietrzak z kancelarii GESSEL zwróciła uwagę, że przy okazji nowych i nośnych społecznie problemów pojawia się tendencja do wymyślania przepisów i regulowania ich w rewolucyjny sposób. Tymczasem, jak zaznaczyła, już istnieją przepisy, które pozwalają na co dzień bronić naszych praw. „W związku z tym, żeby precyzować te prawa i wymyślać je na nowo, jest niezwykle ważne, ale równie istotne jest nauczyć się z nich korzystać, wiedzieć, gdzie znaleźć informacje i pomoc oraz nie być biernym i sięgać po nią” – dodała mecenas.

Podczas Kongresu odbyła się premiera systemu certyfikowania produktów i usług pod nazwą OK SENIOR. Instytut opracował normę jakości według podstawowych czterech wartości mówiących, że oferta dla klienta seniora powinna być bezpieczna, potrzebna, zrozumiała i przystępna. Pierwsze honorowe certyfikaty otrzymały Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

II Kongres Gospodarki Senioralnej zorganizował Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej we współpracy z Fundacją na rzecz Zdrowego Starzenia się i Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Kongres odbył się pod hasłem: „Gospodarka senioralna nową gałęzią gospodarki narodowej – potencjał rynku usług przyjaznych wiekowi oraz pozycja i rola Polski w rozwoju srebrnej gospodarki w Europie”.

 • Rejestracja zakończona. W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Instytutu, biuro@kigs.org.pl

  Zarejestruj się przed 2 października! Ze względu na regulamin bezpieczeństwa Ministerstwa Gospodarki, udział w Kongresie wymaga uprzedniej rejestracji przez każdego uczestnika.

  REJESTRACJA

  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie prosimy o informację na adres biuro@kigs.org.pl, aby móc zaprosić do uczestnictwa osoby z listy rezerwowej.

Gospodarz i Organizator: Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej
Współorganizatorzy: Fundacja na rzecz Zdrowego Starzenia się i Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego

Pobierz program kongresu:

Kongres to formuła jednego dnia spotkań dyskusyjno-warsztatowych na wysokim poziomie, opartych na dużej ilości konkretnych przykładów, danych analitycznych i modeli rozwiązań. Uczestnicy nie będą stronić od kontrowersyjnych spostrzeżeń i odważnych rekomendacji we wprowadzaniu nowych rozwiązań.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia założeń polityk i strategii krajowych oraz europejskich. Po części otwierającej odbyły się trzy równoległe pasma debat podzielone na grupy tematyczne:

 • Znaczenie srebrnej gospodarki, finanse, ubezpieczenia, produkty i usługi,
 • Aktywne starzenie się, zdrowie, edukacja, rynek pracy 50+, rynek konsumencki 65+,
 • Nowe technologie, budownictwo, Domy Seniora, placówki opieki medycznej.

Wyniki dyskusji zostaną wykorzystane w celu stymulowania dalszych działań na wszystkich szczeblach, w tym UE. Po Kongresie zostanie opracowany materiał z zawartością głównych tez oraz zapis video każdej debaty.

Marzena Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, dziękuje za udział w Kongresie.

Hotel dla gości:

Instytut nie zapewnia rezerwacji hotelu, ale w przypadku rezerwacji w hotelu Mercure gościom Kongresu przysługuje zniżka 10% oraz śniadanie w cenie 35 PLN od osoby. Należy się powołać na Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, żeby hotel mógł prawidłowo zidentyfikować ofertę.

Mercure Warszawa Grand
ul. Krucza 28, 00-522 Warszawa

Moderatorzy debat

Jakub Gołąb, członek Zarządu, Fundacja na rzecz Zdrowego Starzenia się; dr hab. Robert Gwiazdowski, przewodniczący Rady Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej; dr Tomasz Kalinowski, kierownik Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP w Berlinie; Olga Lisowska, ekspert ds. opieki nad osobami starszymi; Krzysztof Przybył, Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego; Dobromiła Skalska, dziennikarka TVP; Ian Spero, prezes organizacji społecznej Creative Skills for Life & Innovate UK

Uczestnicy debat

Dr n. med. Piotr Bednarski, Dyrektor, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher; Prof. dr hab. Piotr Błędowski, Szkoła Główna Handlowa; Wiesława Borczyk, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku; dr inż. Jarosław Bułka, Wiceprezes Silvermedia; Simon Butler, Associate, Arup Company; Piotr Czajka, Dyrektor Biura Rachunków Bieżących i Bancassurance, BPH S.A.; dr Günter Dill; dr hab. Adam Fronczak, Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Justyna Galbarczyk, Departament Finansów Funduszy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych; dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia; Jakub Gierczyński, ekspert Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się; dr Jarosław Górski, Adiunkt, Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski; Monika Grzesiak, Klinika Chirurgii Plastycznej Dr Grzesiak; Norbert Jeziolowicz, Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych, Związek Banków Polskich; Grzegorz Kalla, właściciel, Carework; Prof. Harald Kegler, Uniwersytet w Kassel; Andrzej Klimczuk, ekspert Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej; Piotr Klinowski, Wiceprezes Domu Maklerskiego W Investments S.A.; dr inż. Zygmunt Krasiński, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego PR HORYZONT 2020; Robert Majkowski, Prezes Zarządu, Fundusz Hipoteczny DOM; Piotr Lubiejewski, Dyrektor Programu e-zdrowie, Orange Polska S.A.; Ewa Mikołajczak, ekspert Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej; Agata Miśkowiec, Senior Consultant, Polish Consulting Group; dr hab. Zbigniew Nawrat, Dyrektor Instytutu Protez Serca; Prof. dr hab. Ewelina Nojszewska, Katedra Ekonomii Stosowanej, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa; Anna Okońska-Walkowicz, doradca Prezydenta Krakowa ds. polityki senioralnej; Renata Onisk, Partner w dziale Usług Aktuarialnych i Ubezpieczeniowych, Deloitte; dr Elżbieta Ostrowska, Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów; Tomasz Pactwa, Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy; dr ir. Alexander Peine, Utrecht University, Assistant Professor of Science, Technology and Innovation Studies (STI); dr Jolanta Perek-Białas, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Główna Handlowa; Jan Piotrkowski, Wicedyrektor Departamentu Zdrowia, Najwyższa Izba Kontroli; dr Izabela Rzepczyńska, zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Programami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński, Przewodniczący Rady Polityki Senioralnej przy MPiPS; Piotr Schramm, adwokat, kancelaria GESSEL; dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. ndzw. Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk; dr Maria Smereczyńska, ekspert ds. zdrowia, Najwyższa Izba Kontroli; Michał Szczerba, poseł, przewodniczący Komisji ds. Polityki Senioralnej; dr hab. Piotr Szukalski, Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej, Uniwersytet Łódzki; Michał Turczyk, Dyrektor w dziale ds. Badań i Rozwoju oraz Zachęt Rządowych, Deloitte; Marcin Zawadzki, Przewodniczący Rady Nadzorczej MEDI‐system.

Debata Ia

Debata Ia.

Długowieczność jako siła napędowa wzrostu ekonomicznego

11.50-13.20, Sala A, wejście od pl. Trzech Krzyży

 • Silver economy, gospodarka senioralna – znaczenie społeczne i ekonomiczne
 • Krajowe i regionalne strategie na rzecz rozwoju gospodarki senioralnej
 • Analizy i badania jako baza rozwoju gospodarki senioralnej
 • Potencjał portfela polskiego emeryta
 • „Policzmy ten rynek” – ile jest wart polski rynek produktów i usług dla klienta 65+
 • Szanse rozwoju usług senioralnych dla klientów z zagranicy – turystyka medyczna, mieszkania dla seniorów, placówki pobytowe, turystyka krajoznawcza
 • Zmieniająca się demografia i jej wpływ na zmianę modeli społecznych i rynku pracy

Debata Ib

Debata Ib.

Znaczenie zdrowia i aktywności w kształtowaniu jakości życia w kontekście dynamicznych zmian demograficznych

11.50-13.20, Sala B, wejście od pl. Trzech Krzyży

 • Europejski Indeks Aktywnego Starzenia się
 • Inteligencja społeczna – współpraca międzypokoleniowa
 • Wolontariat seniorów
 • Uniwersytety III Wieku – kierunki rozwoju, senior, mentor a wspieranie młodych
 • Opieka medyczna – ocena stanu opieki medycznej, w szczególności geriatrycznej w Polsce
 • ASOS i inne programy rządowe wspierające aktywność seniorów
 • Rządowe wsparcie dla przedsiębiorców – czy istnieją programy wspomagające zatrudnianie osób starszych, w szczególności jak przedsiębiorcy i pracownicy mają poradzić sobie z przejściem na późniejszą emeryturę
 • Zasoby pracownicze na rynku usług opiekuńczych – olbrzymi narodowy potencjał
 • Starzenie się w miejscu pracy- obecne praktyki i nowe programy

Debata Ic

Debata Ic.

Rozwój srebrnej gospodarki: miejsce zamieszkania jako otoczenie społeczne sprzyjające kreatywności

11.50-13.20, Sala Pod Kopułą (C), wejście od ul. Wspólnej

 • Konieczność nowego podejścia do mieszkalnictwa i wykorzystania innowacyjnych technologii w ochronie zdrowia osób starszych
 • Ocena społecznego i zdrowotnego wpływu stosowania cyfrowych technologii w mieszkaniach i dla społeczności
 • Systemy i technologie interoperacyjne, jako szansa na pobudzenie zaangażowania seniorów
 • W jaki sposób Internet Rzeczy (Internet of Things) może napędzić innowacje i tworzyć nowe szanse na rynku?
 • Analiza Europejskich Ram Referencyjnych dla mieszkań przyjaznych wiekowi: nowe modele biznesowe i możliwości finansowania, otwarte standardy i innowacyjne ekosystemy dla smart mieszkań (bez barier)
 • Inteligentne maszyny – czy roboty zastąpią czy wesprą opiekunów?
 • Nowa koncepcja przestrzeni miejskiej sprzyjającej starzeniu się
 • Skala innowacji – od koncepcji do rynku: od partnerstwa publiczno-prywatnego do szybkich nowych przełomowych rozwiązań

Debata IIa

Debata IIa.

Finansowanie gospodarki senioralnej, system emerytalny oraz rola banków w kształtowaniu portfela seniora

14.20-15.50, Sala A, wejście od pl. Trzech Krzyży

 • Finansowanie innowacyjnych produktów i usług oferowanych przez start-up i MŚP: telezdrowie, teleopieka
 • Finansowanie miejsc przyjaznych seniorom – smart mieszkania (bez barier)
 • Wsparcie finansowania srebrnej gospodarki – programy rządowe, finanse publiczne, w tym samorządowe oraz środki zwrotne i dotacje UE
 • Finansowanie innowacyjnych produktów i usług dla seniorów – udział banków, funduszy inwestycyjnych, funduszy private equity
 • Senior klientem banku – dostępność innowacyjnych produktów i instrumentów finansowych dla osób starszych, specyfika i wymagania seniora, stopień przygotowania banków i instytucji finansowych do obsługi seniora
 • Tworzenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań finansowych i innych inwestycji społecznościowych
 • Potencjał polskiego seniora – odblokowanie i wykorzystanie potencjału ekonomicznego nieruchomości

Debata IIb

Debata IIb.

Opieka nad osobami starszymi niesamodzielnymi

14.20-15.50, Sala B, wejście od pl. Trzech Krzyży

 • Długoterminowa opieka medyczna, sanatoryjna i opiekuńcza
 • Potrzeby opiekuńcze wśród osób starszych w Polsce i zagranicą- dane statystyczne
 • Deinstytucjonalizacja jako kierunek rozwoju opieki nad osobami starszymi
 • Domy opieki w świadomości osób starszych i ich rodzin
 • Dobre praktyki w zakresie usług opiekuńczych prowadzonych w placówkach stacjonarnych
 • Certyfikaty w placówkach pobytowych – normy jakościowe
 • Nowe technologie w domach seniorów
 • Polska jako atrakcyjny rynek inwestycyjny dla zagranicznych operatorów domów seniora – warunki konieczne dla przygotowania dobrego gruntu inwestycyjnego
 • Kontraktowanie usług w NFZ
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Wykorzystanie źródeł funduszy unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020

Debata IIc

Debata IIc.

Miejsce do życia przyjazne wiekowi – domy, mieszkania, miasta i wsie w obliczu dynamicznych zmian demograficznych

14.20-15.50, Sala Pod Kopułą (C), wejście od ul. Wspólnej

 • Mieszkania dla seniorów – kontekst ekonomiczny, socjalny, demograficzny
 • Problemy miast i wsi – pustostany, singularyzacja gospodarstw domowych, depopulacja i starzenie się centrów miast
 • Miasta przyjazne seniorom – rozwiązywanie problemów mieszkań dla seniorów
 • Modele biznesowe istniejących osiedli mieszkań i domów dla seniorów – case study
 • Modele mieszkalnictwa senioralnego – definicje i przykłady
 • Budownictwo senioralne – nowa gałąź rynku deweloperskiego czy zadanie dla samorządów

Debata III

Debata III.

Klient-senior, dostosowanie zmieniającego się rynku do potrzeb seniora

16.05-17.35, Sala Pod Kopułą (C), wejście od ul. Wspólnej

 • Prezentacja projektu Nowa Jakość dla Seniora realizowanego przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej w ramach Programu ASOS
 • Siła nabywcza seniorów w ogólnym rynku konsumenckim
 • „Design for Ageing” – nowe produkty, nowe marki i usługi przyjazne wiekowi
 • „Jak dla wszystkich to dla nikogo”: strategie marketingowe – percepcja grupy konsumenckiej 65+, 75+, 85+
 • Senior bezpiecznym klientem w banku – rozumienie oferty, zaufanie do banku, korzyści dla seniora i jego rodziny
 • Jak rozpoznać na półce w sklepie produkty sprawdzone i rekomendowane dla seniorów
 • Zagospodarowanie wolnego czasu osób na emeryturze – kina, teatry, biura podróży, rynek wydawniczy (książki i czasopisma), radio i telewizja
 • UOKiK – przepisy szczególne chroniące prawa klienta-seniora

Współorganizatorzy:

image004image005

Patronaty honorowe:

MG Logo MIiR Logo Logo Logo NCBiR Logo RPO

Woj. Malopolskie

Patronat Honorowy: Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego

Logo Marsz. Woj. Mazowieckiego

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Logo Logo

Partnerzy merytoryczni:

Logo Logo LogoLogo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Patronaty:

 

ZBP OF UTW ZPP Logo Logo Logo

Logo

Forum Opieki Długoterminowej

Partnerzy:

Logo Logo Logo Carework Logo rc Logo

Patronaty medialne:

Logo Logo Logo Logo

 • Partner technologiczny:

  Logo

 • Współorganizator:

  Logo

 • ZAPRASZAMY DO KONTAKTU FIRMY ZAINTERESOWANE WSPÓŁPRACĄ PARTNERSKA PRZY PROJEKCIE.
  Kontakt: Biuro Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej
  E-mail: biuro@kigs.org.pl
  Kom. +48 22 225 30 43