Kongres Gospodarki Senioralnej 2017

 • Organizatorzy

  Patronaty honorowe

 • Agenda

  Szczegółowy przebieg debat dostępny w zakładce: Relacja video.

  Partnerzy Kongresu

   

  Patroni medialni

   

  Relacja fotograficzna

  Debata 1: 

  Demografia a gospodarka narodowa. Znaczenie gospodarki senioralnej dla rozwoju produktów, usług i rynku pracy.

  Moderator: Dorota Bąbiak-Kowalska, Radca prawny, Z-ca Redaktora Naczelnego, Wspólnota
  Uczestnicy  debaty:
  Robert Abramowski, Naczelnik w Departamencie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwo Rozwoju
  Paweł Lisowski, Dyrektor ds. Współpracy z JST, Bank Gospodarstwa Krajowego
  Krzysztof Przybył, Prezes, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego TERAZ POLSKA
  Robert Murzynowski, Prezes, Healthy Ageing, Program Certyfikacji OK SENIOR
  Krystyna Lewkowicz, Prezes, Fundacja Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku
  Krystyna Męcik, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku

  Debata  2.

  Miejsce do życia przyjazne wiekowi – domy, mieszkania, miasta i wsie w obliczu dynamicznych zmian demograficznych

  Moderator: Bolesław Meluch, Doradca Zarządu, Związek Banków Polskich
  Uczestnicy  debaty:
  Jarosław Paruzel, Habitat & Prefab Dyrektor, Saint-Gobain Polska
  Agnieszka Sieg-Trafalska, Dyrektor ds. rozwoju projektów w sektorze publicznym, Philips Lighting Poland
  Beata Leszczyńska, Prezes, MEDI-system
  Jarosław Bułka, Dr inż., Prezes, Silvermedia
  Agata Miśkowiec, Senior Consultant, PCG Polska
  Dariusz Dudek, Prof., Przewodniczący Rady, Instytut Kardiologii Collegium Medicum UJ, Koordynator kampanii „Stawka to Życie. Zastawka to Życie”
  Krzysztof Bruski, Prezes, Polskie Centrum Opieki

  Debata 3.

  Praca to bezpieczna rodzina i spokojna emerytura. Potencjał rynku usług senioralnych w tworzeniu nowych miejsc pracy nie tylko dla młodych.

  Moderator: Robert Gwiazdowski, Przewodniczący Rady, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej
  Uczestnicy debaty:
  Cezary Maliszewski, Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, Ministerstwo Rozwoju
  Łukasz Słapek, Radca Prawny, Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, Ministerstwo Rozwoju
  Barbara Misińska, Prezes, Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze
  Beata Drzazga, Prezes, BetaMed S.A.
  Paweł Radomski, Dyrektor, Dom z Sercem
  Elżbieta Ostrowska, Przewodnicząca Zarządu Głównego, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
  Brygida Kwiatkowska, Prof. nadzw. dr hab. n. med., Z-ca Dyrektora ds. Klinicznych, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

  relacja fotograficzna dostępna również na profilu fb: KIGS

  Relacja video

  Wystąpienia otwierające:

  Znaczenie srebrnej gospodarki dla rozwoju gospodarczego Polski – Joanna Sauter-Kunach, Dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju

  Na progu srebrnej rewolucji: otoczenie przyszłości – przyszłość otoczenia – Marzena Rudnicka, Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

  Debata 1. Demografia a gospodarka narodowa. Znaczenie gospodarki senioralnej dla rozwoju produktów, usług i rynku pracy.

  Debata  2. Miejsce do życia przyjazne wiekowi – domy, mieszkania, miasta i wsie w obliczu dynamicznych zmian demograficznych

  Debata 3. Praca to bezpieczna rodzina i spokojna emerytura. Potencjał rynku usług senioralnych w tworzeniu nowych miejsc pracy nie tylko dla młodych.

  Zapis wystąpienia udostępniamy dzięki Press Warszawa