W trakcie pierwszej narady obywatelskiej w gminie Puszcza Mariańska zostały przedstawione wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczestników na spotkaniu informacyjnym w dniu 16 czerwca br. Na ankietę odpowiedziało 47 osób.

Blisko 50% osób na spotkaniu oceniło, że obecny stan środowiska naturalnego w Polsce jest raczej lub zdecydowanie zły – w odniesieniu lokalnym nieco mniej – ok. 40%. Około 72% badanych stwierdziło, że zmiany klimatu są bardzo ważnym problemem – a w sumie aż 93% że bardzo lub raczej ważnym problemem. Jako kluczowe lokalne zagrożenia, wiążące się ze zmianującym klimaty uczestnicy wymienili:

  • zanieczyszczanie powietrza ok. 39%
  • niedobór wody lub niski poziom wód gruntowych ok. 39%
  • problem odpadów i zanieczyszczenia aż 62%.

Stąd decyzja o rozpoczęcie narad obywatelskich od dyskusji w  dwóch tematach: czyste powietrze i odpady nielegalnie pozostawiane poza wyznaczanymi miejscami.

Zapraszamy do udziału w naradzie obywatelskiej mieszkańców, a szczególnie osoby starsze gminy Puszcza Mariańska w dniu 18 sierpnia 2021 r. o  godz. 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Puszczy Mariańskiej.”

Zaproszenie na Naradę Obywatelską oraz spotkanie informacyjne dla mieszkańców

Translate »
Skip to content