Zespół Budownictwa Senioralnego

 • Patronat honorowy

  Członkowie Zespołu

 • Cele

  Cele działań Zespołu Budownictwa senioralnego:

  1. Stworzenie platformy wymiany doświadczeń i kontaktów między podmiotami zaangażowanymi w budownictwo senioralne (deweloperzy, operatorzy, instytucje finansowe, samorządy itp.)
  2. Rozpoznawanie problemów w obszarze regulacyjnym i przygotowanie propozycji zmian ułatwiających realizację lokalnej senioralnej polityki mieszkaniowej oraz projektów budownictwa senioralnego
  3. Wypracowywanie modeli biznesowych odpowiadających potrzebom rynku
  4. Inicjowanie i wdrażanie programów pilotażowych
  5. Wypracowanie rekomendacji dla władz publicznych, inwestorów i instytucji zainteresowanych budownictwem senioralnym

  Obszar działań

  Mieszkania senioralne jako segment rynku nieruchomości

  • koncepcje architektoniczne i urbanistyczne
  • nowe technologie sprzyjające utrzymaniu samodzielności
  • rynek obrotu mieszkaniami senioralnymi
  • udział państwa i samorządów w kształtowaniu rynku
  • modele biznesowe
  • dostępność

  Rynek instytucjonalnej opieki – domy opieki i domy seniora

  • rozwiązania techniczne i architektoniczne
  • modele biznesowe
  • rola operatora opieki instytucjonalnej
  • pozyskiwanie i adaptacja istniejących obiektów

  Finansowanie i warunki pozyskiwania kapitału na inwestycje senioralne

  • potrzeby i dynamika rynku
  • rentowność inwestycji senioralnych
  • sposoby finansowania
  • źródła pochodzenia kapitału
  • instrumenty finansowe dedykowane seniorom
  • inne modele ubezpieczeniowe i inwestycyjne

  Patronat Honorowy

  Zespół otrzymał patronat honorowy Kazimierza Smolińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

  Zgodnie z pismem z dn. 2 czerwca 2018, BM.II.063.139/2017.EJ, Nk: 86865117

  Członkowie

  BetaMed S.A. to dynamicznie rozwijająca się organizacja o wieloletniej tradycji i doświadczeniu. krajowy lider usług pielęgniarskich świadczonych w domu pacjenta. Specjalizuje się w opiece długoterminowej oraz w innych usługach pielęgniarskich dla pacjentów w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Świadczy usługi pielęgniarskie w ponad 80 oddziałach na terenie 11 województw.


  Logo ForboForbo Flooring jest światowym liderem w produkcji wykładziny linoleum i wykładziny PVC, łączących w sobie funkcjonalność, kolorystykę i wzornictwo oraz tworzących gotowe rozwiązania do każdego wnętrza.

  W szczególności Forbo Flooring oferuje dedykowane rozwiązania dla placówek medycznych i budownictwa senioralnego, dbając nie tylko o wysokiej jakości parametry użytkowe, ale też komfort, wygodę i bezpieczeństwo użytkownika. Dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz poznaniu specyficznych wymogów i potrzeb w tych sektorach, została stworzona kompleksowa oferta obejmująca wykładziny, które stanowią specjalistyczne rozwiązania podłogowe do każdej placówki.


  Grupa Kapitałowa Funduszu Hipotecznego DOM jest liderem na rynku rent dożywotnich w Polsce.

  Grupa jest liderem na rynku hipoteki odwróconej. Produkt skierowany jest do osób powyżej 65 roku życia i polega na wypłacie dożywotniego świadczenia pieniężnego w zamian za przeniesienie prawa własności do nieruchomości.


  LogoHEWI jest producentem dostosowań do łazienek dla osób starszych i niepełnosprawnych.

  HEWI zajmuje się promocją rozwiązań dla architektury bez barier, wspiera inwestorów i architektów w procesie projektowania i doboru wyposażenia łazienek bez barier, organizuje szkolenia z norm i przepisów oraz warsztaty zwiększające świadomość potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. W swoim asortymencie HEWI ma również akcesoria łazienkowe i okucia budowlane.


  Kancelaria Miller Canfield od początku swojej działalności w Polsce utrzymuje kontakty z prawniczymi środowiskami naukowymi. Klienci kancelarii mają zapewniony dostęp nie tylko do praktycznej wiedzy prawniczej, ale również do najwyższych autorytetów nauki w wielu dziedzinach prawa.

  Na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady kancelaria Miller, Canfield, Paddock and Stone plc posiada jedenaście biur, w których pracuje ponad 350 prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa. Z usług kancelarii w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie korzystają wielkie międzynarodowe przedsiębiorstwa i instytucje finansowe, jak również firmy lokalne, miasta, uniwersytety, szpitale i organizacje społeczne.


  MM Prime TFI S.A. to niezależne Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i jedna z nielicznych instytucji finansowych zbudowana w 100% z polskiego kapitału. MM Prime TFI prowadzi społecznie odpowiedzialną politykę zarówno poprzez działania wewnątrz firmy wśród swoich pracowników, jak i na zewnątrz. MM Prime TFI posiada komfortowe rozwiązania i współpracuje m.in. organizacjami pozarządowymi w temacie lokowania ich kapitałów w przystępnie bezpieczny sposób, tym samym zwiększając ich środki na działalność statutową i budowanie żelaznego kapitału. Dzięki swojej niezależności proponowane przez MM Prime TFI rozwiązania inwestycyjne zachowują maksymalną elastyczność i cechują się opieką nad wynikami inwestycyjnymi osiąganymi dla Klienta.


  PCG Polska stanowi integralną część globalnej firmy Public Consulting Group, która specjalizuje się w usługach dla instytucji i firm działających w sferze publicznej, głównie w obszarze zdrowia, opieki społecznej oraz edukacji. W Polsce firma PCG ma obecnie cztery biura: w Warszawie, Łodzi, Katowicach i Rzeszowie, a z jej wsparcia korzystają szkoły, uczelnie, a także samorządy, szpitale i ośrodki opieki długoterminowej.

  PCG wspiera swoich Klientów na wszystkich etapach procesu tworzenia innowacyjnych usług i produktów dla seniorów – od diagnozowania potrzeb lokalnej społeczności po dostarczanie rozwiązań IT – oferując ekspercką wiedzę, nowoczesne narzędzia analityczne, cenną zewnętrzną perspektywę oraz praktyczne doświadczenie wynikające z bezpośredniej pracy z osobami starszymi.

  Globalny charakter firmy sprawia, że udostępnia ona wiedzę i doświadczenia międzynarodowe grup ekspertów, także w obszarach, które nie są jeszcze w Polsce rozwinięte na szerszą skalę (jak np. certyfikacja usług i produktów dla osób starszych).


  Philips Lighting jest pionierem innowacji w zakresie oświetlenia. Wykorzystując transformacyjne możliwości światła, pomaga ludziom stworzyć wygodniejszą i praktyczniejszą przestrzeń życiową za pomocą wysokiej jakości systemów oświetlenia przeznaczonych do miejsc publicznych, środowisk pracy i domów. 

  Dzięki zastosowaniu zintegrowanych innowacji stworzonych z myślą o domach, przestrzeniach sklepowych, biurach, miastach i innych zastosowaniach systemy oświetleniowe firmy Philips wykraczają daleko poza znaną definicję iluminacji.
  Firma Philips odegrała kluczową rolę w rozwoju wysokiej jakości energooszczędnych systemów oświetleniowych LED. Nowoczesne systemy oświetleniowe oparte na połączeniu opatentowanych technologii i otwartych standardów są w pełni elastyczne i spełniają potrzeby klientów, równocześnie chroniąc środowisko naturalne.

  Spotkania

  5 czerwca 2017

  5 czerwca miało miejsce inauguracyjne spotkanie Zespołu Budownictwa Senioralnego.

  Spotkanie poprowadził Bolesław Meluch, ekspert Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej w zakresie rynku nieruchomości, przedstawiciel Związku Banków Polskich oraz Mariusz Zagórski, Koordynator Zespołu Budownictwa Senioralnego.

  Agenda spotkania:

   1. Powitanie gości i przedstawienie gości – Marzena Rudnicka, Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej;
   2. Dyskusja na temat obszarów tematycznych oraz aktualnych zagadnień w zakresie budownictwa senioralnego – moderacja Bolesław Meluch;
   3. Omówienie propozycji współpracy w ramach Zespołu Budownictwa Senioralnego — Mariusz Zagórski, koordynator Zespołu Budownictwa Senioralnego.

  Podmioty obecne na spotkaniu:

  • ARR S.A
  • BetaMed S.A.
  • BGK Nieruchomości
  • Buildings Performance Institute Europe: BPIE
  • DGI Bauwerk
  • EduArch
  • Eiffage Polska Budownictwo
  • HEWI Polska
  • j:t pracownia architektoniczna
  • Lab60+
  • Mayland Real Estate sp. z o.o.
  • Miller, Canfield, W. Babicki, Aczełchowski i Wspólnicy sp. k.
  • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
  • MM Prime TFI
  • Narodowa Agencja Poszanowania Energii
  • PCG Polska Sp z o.o.
  • Polski Związek Pracodawców Budownictwa
  • Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów
  • Regis House
  • Senior Apartments
  • Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicznik”
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego w Józefowie Sp. z o.o.
  • Urząd miasta Rybnika

  Materiały do pobrania

  Materiały informacyjne:

  • Regulamin Zespołu Budownictwa Senioralnego: REGULAMIN

  Artykuły:
  Bolesław Meluch – Mieszkalnictwo dla seniorów – wykorzystanie wartości ekonomicznej nieruchomości seniora
  Bolesław Meluch – Budownictwo senioralne – co to takiego?
  Bolesław Meluch – Potencjał inwestycyjny rynku budownictwa senioralnego