Wydarzenia

 • III Kongres Srebrnej Gospodarki

  9 czerwca 2017 odbył się III Kongres Gospodarki Senioralnej zorganizowany przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej wraz z Ministerstwo Rozwoju. Podjęte w czasie Kongresu debaty prowadzone były pod hasłem: „Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”. Debata 1:  Demografia a gospodarka narodowa. Znaczenie gospodarki senioralnej dla rozwoju produktów, usług i rynku pracy. Moderator: Dorota Bąbiak-Kowalska, Radca prawny, Z-ca Redaktora Naczelnego, Wspólnota […]

 • KIGS Partnerem III Europejskiego Kongresu Samorządów Kraków, 27 – 28 marca 2017 roku


  III Europejski Kongres Samorządów

  Kraków, 27 – 28 marca 2017 roku

  Samorządy w obliczu wyzwań XXI wieku

  Wielostronna i bezpośrednia współpraca regionów i miast europejskich w sferach społecznych i ekonomicznych rozwinęła się w ostatnich latach do poziomu, który wywiera istotny wpływ na politykę  i gospodarkę nie tylko poszczególnych państw ale także całego kontynentu.

  III Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Przewidujemy zróżnicowany program, na który składać się będzie sześć ścieżek tematycznych obejmujących ponad 60 wydarzeń: bloki programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje oraz uroczystą galę.

  REGULAMIN REJESTRACJI UCZESTNIKÓW

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  Program Kongresu będzie realizowany w ścieżkach: Finanse, Środowisko, Gospodarka, Społeczeństwo, Innowacje, Biznes i Miasto.

 • Deklaracja Programowa Rozwoju Gospodarki Senioralnej w Polsce 08.12.2016 r.

  Deklaracja Programowa Rozwoju Gospodarki Senioralnej w Polsce została przyjęta w dniu 1 lutego 2016 r. Prace nad Deklaracją były prowadzone w kilku etapach: Instytut opracował projekt Deklaracji, następnie w czasie II Kongresu Gospodarki Senioralnej ogłosiliśmy rozpoczęcie prac nad projektem, po czym przeprowadziliśmy szerokie konsultacje środowiskowe, po czym uczestnicy rynku senioralnego mogli wyrazić swoje poparcie dla Deklaracji. Deklaracja stanowi […]

 • Domy spokojnej czy niespokojnej starości?

  19.10.2016r. prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej Marzena Rudnicka była gościem audycji „Debata Jedynki” Programu Pierwszego Polskiego Radia. Tematem rozmów były domy opieki dla seniorów, które z założenia mają być bezpieczną przystanią dla wymagających opieki osób starszych, ale różnie z tym bywa. Tydzień temu usłyszeliśmy o dramacie pensjonariuszy domu opieki w Zgierzu. Co zrobić by tego typu […]

 • Pierwszy w Europie certyfikat OK SENIOR dla MEDI-system OSTROWIA

  Miło jest nam poinformować, że pierwszy certyfikat OK SENIOR w obszarze stacjonarnej całodobowej specjalistycznej opieki nad osobami starszymi został przyznany dla Ośrodka opiekuńczo-leczniczego MEDI-system OSTROWIA. Nasz audyt przeprowadzony wraz z TÜV Rheinland potwierdził zachowanie najwyższych standardów jakości.