Zespół Opieki i Opieki Długoterminowej

 • Członkowie Zespołu

 • Informacje o Zespole

  9 lutego 2017 roku został powołany Zespół Opieki i Opieki Długoterminowej (ZOOD), który jest platformą spotkań, pracy i wymiany doświadczeń osób i organizacji związanych z obszarem opieki nad osobami starszymi.

  Stworzenie Zespołu jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane do Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej przez wiele podmiotów zajmujących się tematyką opieki w różnych jej aspektach. ZOOD ma być jednomyślnym, silnym głosem tego środowiska w kontaktach zarówno z przedstawicielami Rządu, Płatnika, jak i opinią publiczną.

  Udział w Zespole to możliwość aktywnego doskonalenia obszaru opieki nad osobami starszymi w Polsce. Spotkania  ZOOD mają charakter partycypacyjny. Jedną z największych wartości ZOOD jest bowiem możliwość spojrzenia na temat opieki z wielu stron – tak wielu, jak wielu jest Członków. Wierzymy, że tylko kompleksowe podejście do tematu pozwoli wypracować najlepsze rozwiązania zarówno systemowe, jak i rozwiązania pojedynczych problemów w opiece nad osobami starszymi.

  Członkowie ZOOD mają możliwość korzystania z unikalnego Centrum Wiedzy, w którym gromadzone są artykuły naukowe, wyniki badań i raporty tematycznie związane z obszarem zainteresować Zespołu.

  Zespół Opieki i Opieki Długoterminowej to Członkowie oraz Rada.

  Członkiem Zespołu może zostać każda organizacja, podmiot publiczny lub prywatny związany z obszarem opieki. Wystarczy wypełnić Deklarację członkowską i otrzymać rekomendację innego Członka ZOOD lub KIGS.

  Rada, powoływana przez KIGS, to grono ekspertów z różnych dziedzin obszaru opieki nad osobami starszymi. Rada sprawuje merytoryczną opiekę nad pracami ZOOD.

  Spotkania ZOOD odbywają się 1 raz w miesiącu i mają charakter dyskusji lub warsztatów skupionych wokół wybranego zagadnienia merytorycznego.

  Tematyka spotkań Zespołu proponowana jest zarówno przez Radę ZOOD, jak również przez poszczególnych Członków.

  Serdecznie zapraszamy do kontaktu

  Barbara Misińska                                                                           Katarzyna Bieniek

  Przewodnicząca Rady Zespołu                                                       Koordynator Zespołu

  Rada Zespołu

  W skład Rady Zespołu wchodzą:

  • Barbara Misińska – Prezes Stołecznego Centrum Opiekuńczo Leczniczego
  • Beata Drzazga – Prezes BetaMed
  • Krystyna Lewkowicz – założycielka i Prezes Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie UTW
  • Piotr Mazur – General Manager HDOmedical
  • Tomasz Targowski – Kierownik Kliniki Geriatrii w Narodowym Instytucie Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji

  Członkowie Zespołu

   


   

  BetaMed-logoBetaMed S.A. to dynamicznie rozwijająca się organizacja o wieloletniej tradycji i doświadczeniu. krajowy lider usług pielęgniarskich świadczonych w domu pacjenta. Specjalizuje się w opiece długoterminowej oraz w innych usługach pielęgniarskich dla pacjentów w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Świadczy usługi pielęgniarskie w ponad 80 oddziałach na terenie 11 województw.

   


   

  LogoCarework prowadzi działalność w zakresie opieki nad osobami starszymi na terenie Polski i w Niemczech. Usługi świadczy od 2007 r.

   

  Główne obszary aktywności to: świadczenie usług opiekuńczych, pośrednictwo, wyszukiwanie kontraktów na terenie Polski i Niemiec dla opiekunek i opiekunów osób starszych, doradztwo dla rodzin osób starszych w Polsce i Niemczech w zakresie organizacji opieki nad seniorami z ograniczeniami ruchu  i schorzeniami neurologicznymi, szkolenia w zakresie opieki nas osobami starszymi  i niepełnosprawnymi, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w opiece nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i chorymi – np. projekt „Guzik życia”.

   

  Wraz z innymi agencjami współtworzy Sekcję Agencji Opieki w Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia.

   


   

  Dom opieki długoterminowej Dom z sercem w Komorowie oferujący również pobyty czasowe i turnusy rehabilitacyjne. Miejsce zapewniające nie tylko opiekę i rehabilitację, ale również aktywne spędzanie czasu i możliwość rozwijania pasji swoich podopiecznych. Wykwalifikowany personel pomaga w odnalezieniu nowych pasji lub kontynuowaniu wcześniejszych zainteresowań.
  Współpracuje również z Liceum Zawodowym o kierunku opiekuńczym oraz słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zajęcia odbywają się w specjalnie zaprojektowanych do tego celu pokojach: 3 salach terapii zajęciowej, pokoju telewizyjnym, bibliotece i kaplicy.

   


   

   

  Forbo Flooring jest światowym liderem w produkcji wykładziny linoleum i wykładziny PVC, łączących w sobie funkcjonalność, kolorystykę i wzornictwo oraz tworzących gotowe rozwiązania do każdego wnętrza.

   

  W szczególności Forbo Flooring oferuje dedykowane rozwiązania dla placówek medycznych i budownictwa senioralnego, dbając nie tylko o wysokiej jakości parametry użytkowe, ale też komfort, wygodę i bezpieczeństwo użytkownika. Dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz poznaniu specyficznych wymogów i potrzeb w tych sektorach, została stworzona kompleksowa oferta obejmująca wykładziny, które stanowią specjalistyczne rozwiązania podłogowe do każdej placówki.

   


   

  Fundacja Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku to największa organizacja przedstawicielska UTW w Polsce skupiająca ponad 30 000 słuchaczy.

   

  Zrzesza  instytucje działające na rzecz środowiska senioralnego w całej Polsce. Misją Fundacji jest reprezentacja środowiska senioralnego oraz działalność na rzecz jego rozwoju i tworzenia silnej marki Uniwersytetów Trzeciego Wieku, krzewienia oświaty, profilaktyki i ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, praw człowieka, dziedzictwa narodowego.

   

  OP UTW inicjuje i wspiera nowatorskie rozwiązania w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, propaguje wykorzystanie  nowoczesnych technologii w szeroko pojętych działaniach na rzecz poprawy jakości życia osób starszych, współdziała w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także upowszechnia ideę wolontariatu i współpracy międzypokoleniowej. Pod patronatem fundacji działają jedne z najważniejszych inicjatyw organizowanych dla społeczeństwa w wieku 50 + w Polsce, tj. Ogólnopolski Parlament Senioralny, Ogólnopolski Kongres Senioralny, Konkurs „Wielka Osobowość Uniwersytetu Trzeciego Wieku”. Fundacja jest także opiekunem projektu „Usłyszeć motyla”, „Lubię pocztowy” czy „Wyprawa w głąb mózgu”.

   


   

  GoldCare Sp. z o.o. to firma świadcząca usługi opiekuńcze na wysokim poziomie dla osób starszych, przewlekle chorych i osób z niepełnosprawnościami. Jako pierwsza polska firma korzysta z innowacyjnego systemu łączącego w sobie monitoring funkcji życiowych pacjenta i zarządzanie pracą opiekunów.
  W zakres usług firmy wchodzi min.: opieka godzinowa, opieka dzienna, opieka weekendowa, opieka całodobowa, opieka poszpitalna.

   


   

  Grupa HDOmedical to grupa spółek specjalizujących się w usługach opieki nad osobami starszymi w miejscu ich zamieszkania. Wszystkie spółki zajmują się świadczeniem usług z zakresu koordynacji i organizacji kompleksowej opieki domowej nad osobami o ograniczonej samodzielności. W ramach Grupy działają spółki:
  HOUSE Domowa Opieka – opieka premium finansowana przez pacjenta (opiekunki, pielęgniarki, lekarze, rehabilitanci, itp.), badania kliniczne leków (w domu/mieszkaniu pacjenta po jego wyjściu ze szpitala), usługi w sektorze opiekuńczym na terenie Niemiec;
  Care Center SARA – usługi teleopieki (przycisk życia);
   NADZIEJA Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja – opieka podstawowa finansowana przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

   


   

  Inicjatorem powstania Kieleckiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego jest lek. med. spec. neurolog Elżbieta Jasińska oraz mgr pielęgniarstwa Mariusz Pająk. Do inicjatywy powołującej stowarzyszenie dołączył personel pielęgniarsko – opiekuńczy, oraz pozostali pracownicy Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach. Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie od momentu powstania cały czas się prężnie rozwija prowadząc różne formy działania tj. w zakresie pomocy przy pielęgnacji chorego – poprzez ciągłe pozyskiwanie środków medycznych (pielęgnacyjnych), jako darowizn na stowarzyszenie; w zakresie szerzenia wiedzy dotyczącej przebiegu choroby Alzheimera. W ramach swej działalności prowadzi Grupy wsparcia oraz udziela indywidualnego poradnictwa dotyczącego holistycznej opieki nad chorym z chorobą Alzheimera.

   


   

  Firma MEDI-system posiadająca wieloletnie doświadczenie w szczególnych obszarach świadczeń medycznych jakimi są opieka długoterminowa i rehabilitacja stacjonarna. Świadczy usługi medyczne w 7 nowoczesnych placówkach. Pracuje w oparciu o System Procedur Wewnętrznych, stale udoskonalanych i dostosowywanych do zmieniających się warunków. Od stycznia 2016 r. jest częścią międzynarodowej grupy ORPEA, która posiada sieć ponad 700 placówek w 10 krajach Europy.

   


   

  Medivio to innowacyjna platforma telemedyczna będąca certyfikowanym wyrobem medycznym klasy 2A, która umożliwia zdalny kontakt pacjenta z lekarzem, taki sam jak podczas tradycyjnej wizyty w gabinecie lekarskim. Platforma gwarantuje szybki i bezpieczny dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej i wyników badań za pośrednictwem dowolnego urządzenia mobilnego jak np. smartfon czy tablet. Medivio jest zintegrowane z zewnętrznymi urządzeniami pomiarowymi, które znajdują się w ofercie e-sklepu.

   


   

  Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (NIPiP) jest jednostką organizacyjną samorządu pielęgniarek i położnych posiadającą osobowość prawną. NIPIP wraz z okręgowymi izbami pielęgniarek i położnych reprezentuje osoby wykonujące zawód pielęgniarki lub położnej, by jak najlepiej dbać o interesy zawodowe, społeczne i gospodarcze tej grupy. W zakresie zainteresowań NIPiP leży także troska o system kształcenia i jakość osób wykonujących zawód pielęgniarki i położnej.

   

  Zadaniem NIPiP jest czuwanie nad poszanowaniem prawa samorządowego, przestrzeganiem przepisów prawa dotyczącego wykonywania zawodu i zasad etyki zawodowej pielęgniarki i położnej. NIPiP informuje o kierunkach rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, przedstawia zajmowane stanowisko w wybranych sprawach dotyczących stanu zdrowia społeczeństwa i polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia.

   

  Organami samorządu są: Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Naczelna Komisja Rewizyjna i odpowiednio: okręgowe rady pielęgniarek i położnych, okręgowy sąd pielęgniarek i położnych, okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej, okręgowa komisja rewizyjna.

   


   

  Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie od 2015 roku posiada Klinikę i Poliklinikę Geriatrii. To pierwsza tak nowoczesna w naszym kraju geriatria zarówno pod względem rozwiązań technicznych, jak i zaplecza diagnostycznego, które posiada.

   

  Klinika zajmuje się nie tylko diagnozowaniem i leczeniem pacjentów, ale przede wszystkim podejmuje pracę nad zapobieganiem niepełnosprawności – nie tylko poprzez zabiegi lecznicze, ale również przez promocję właściwego dla osób starszych trybu życia i prowadzenie rehabilitacji geriatrycznej.

   


   

   

  NaszSenior.pl – NOWOCZEŚNIE I MOBILNIE !

   

  Od 26 lat tworzymy nowoczesne rozwiązania statystycznej analizy danych.

   

  System monitorowania zachowań osób niesamodzielnych NaszSenior.pl automatycznie powiadamia o sytuacjach nietypowych. Moduł sztucznej inteligencji reaguje również na stany zagrożeń takich jak: utrata przytomności, udar, zawał.

   

  System kontroluje i rozlicza precyzyjnie pracę opiekunów. NaszSenior.pl jest kompleksowym systemem, który samodzielnie buduje model zachowań podopiecznych oraz opiekunów na podstawie danych przekazywanych przez różnego rodzaju identyfikatory, czujniki i urządzenia.

   

  NaszSenior.pl jest propozycja skierowana do instytucji, organizacji i firm, które świadczą usługi opiekuńcze na rzecz osób niesamodzielnych.

   


   

  Polska Akademia Nauk Dom Seniora powstał na podstawie Decyzji Sekretarza Polskiej Akademii Nauk z lipca 1971 roku, zaś jego oficjalne otwarcie nastąpiło już w październiku tego samego roku. 

   

  Potwierdzeniem nabytej przez lata praktyki jest uzyskanie pozwolenia Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie, w ramach działalności statutowej, placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

   


   

  LogoSilvermedia S.A. to nowatorska firma IT założona w 2002 r. z inicjatywy naukowców i pasjonatów biocybernetyki z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Celem spółki jest dostarczenie kompleksowego zestawu produktów i usług pozwalających na optymalne zastosowanie technologii telemedycznych wpierających prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki, diagnostyki, terapii, rehabilitacji oraz monitoringu i usług opiekuńczych.

   

  W projektach realizowanych przez Silvermedia łączone są badania akademickie, praktyka lekarska oraz pomysłowość specjalistów w zakresie informatyki i inżynierii biomedycznej. Silvermedia kładzie ogromny nacisk na jakość systemów – rozwiązania, w tym algorytmy analizy danych biomedycznych, są projektowane, produkowane i wdrażane zgodnie z wymaganiami normy ISO 13485.

   


   

  Głównym celem funkcjonowania Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej dla dorosłych. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób przewlekle chorych nie wymagających hospitalizacji, którzy wymagają całodobowej, profesjonalnej pielęgnacji, rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia.

   


   

  Warszawski Uniwersytet Medyczny jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim z ponad dwustuletnią historią. Swoją niekwestionowaną pozycję lidera na mapie edukacyjnej Polski zawdzięcza z jednej strony wierności najlepszym tradycjom uniwersyteckim, z drugiej zaś dynamicznemu rozwojowi.

   

  Specjaliści z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otaczają profesjonalną opieką pacjentów w sześciu szpitalach klinicznych.

   

  Są to:

   

  • Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha 1A
  • Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny przy ul. Sierakowskiego 13
  • Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny przy ul. Żwirki i Wigury 63 A
  • Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya 4
  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej 2
  • Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka przy pl. Starynkiewicza 1/3 (UCZKIN)

  Spotkania

  29 listopada 2017

  29 listopada 2017 roku odbyło się spotkanie Zespołu, w temacie, który był kontynuacją rozpoczętej podczas październikowego spotkania dyskusji dotyczącej opiekunów osób starszych. Tym razem skupiliśmy się na wokół wsparcia i szkolenia opiekunów osób starszych, opiekunów medycznych oraz opiekunów nieformalnych.

  Partnerami merytorycznymi spotkania byli:

  1. Iwona Bruśk – Warszawski Uniwersytet Medyczny
  2. Barbara Zych – Kierownik Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu

  Podczas dyskusji poprowadzonej przez Przewodniczącą Rady ZOOD – Barbarę Misińską poruszane były zagadnienia:

  • Potrzeba wsparcia opiekunów nieformalnych: Opiekunowie nieformalni bardzo często pozbawieni są jakiegokolwiek wsparcia nie tylko związanego z opieką nad swoim bliskich, ale również brakuje im wiedzy, gdzie i jakiej pomocy mogą oczekiwać.
  • Szkolenie i przygotowanie do roli opiekuna członków rodziny, którzy niespodziewanie muszą zająć się swoim bliskim: Dużą potrzebą jest stworzenie modelu wsparcia pacjentów (oraz ich rodzin) opuszczających szpital. Model, który zapewni rodzinom uzyskanie niezbędnej wiedzy w zakresie opieki nad bliskim opuszczającym placówkę medyczną i nadal wymagającym opieki w domu.
  • Sposób kształcenia opiekunów medycznych i ich rola w placówkach opiekuńczych różnego rodzaju: Opiekun medyczny jako stosunkowo młody zawód stanowi bardzo cenne wsparcie personelu pielęgniarskiego w procesie opieki nad osobami starszymi.
  • Różnice pomiędzy opiekunem medycznym a opiekunem osoby starszej
  18 października 2017

  18 października w Centrum Alzheimera członkowie Zespołu dyskutowali na temat deficytu opiekunów osób starszych.

  Partnerami merytorycznymi spotkania było Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia oraz GoldCare

  Podczas dyskusji, poprowadzonej przez Przewodniczącą Rady ZOOD – Barbarę Misińską Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze, poruszone zostały zagadnienia:

  • rekrutacja osób do zawodów opiekuńczych;
  • efektywne ścieżki poszukiwań i doboru odpowiednich osób do zawodu opiekuna;
  • rekrutacja pracowników cudzoziemskich do pracy w charakterze opiekunów osób starszych;
  • sytuacja opiekunów osób starszych w Niemczech
  • szkolenia opiekunów i ich dokształcanie oraz podnoszenie kwalifikacji;
  • potrzeba wsparcia psychologicznego opiekunów – superwizja, zapobieganie wypaleniu zawodowemu;

  Temat spotkania okazał się bardzo interesujący dla członków ZOOD. Pojawiła się chęć poszerzenia dyskusji i kontynuacji jej podczas kolejnego spotkania.

  Planujemy więc przygotowanie kolejnego tematu związanego z opiekunami – tym razem będziemy chcieli zgłębić temat szkolenia i wsparcia tej grupy zawodowej.

  5 września 2017

  Temat spotkania: Wielolekowość w leczeniu osób starszych oraz aktualny stan i ocena listy leków 75+.

  Paneliści:

  • dr Joanna Paprotna Kwiecińska – Koordynator ds. strategii rynku zdrowia Kamsoft S.A.
  • Tomasz Targowski – Kierownik Kliniki Geriatrii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

  Wątki poruszane podczas dyskusji:

  • Brak możliwości wypisywania leków z listy S przez lekarzy klinicznych powoduje konieczność odsyłania pacjentów do POZ jedynie po wypisanie recepty. Taki system utrudnia proces terapii oraz wydłuża czas rozpoczęcia farmakoterapii.
  • Na liście leków dla osób 75+ nadal brakuje preparatów stosowanych na niektóre częste schorzenia osób starszych, jak np. nadal brakuje leków na nietrzymanie moczu.
  • Zjawisko wielolekowości wśród osób starszych to permanentny problem nie tylko seniorów mieszkających samotnie, ale również podopiecznych wszelkiego rodzaju domów opieki.
  • Istnieje potrzeba stworzenia systemu monitorującego wypisywane, wykupowane i przyjmowane leki przez danego pacjenta. Taki system przy współpracy lekarzy, farmaceutów oraz odpowiedniej świadomości problemu wśród seniorów i ich rodzin może zdecydowanie zmniejszyć ilość negatywnych interakcji przyjmowanych leków oraz schorzeń z tym związanych.
  • Poruszony został ważny problem planowanego wzrostu cen suplementów diety, które to są bardzo istotne w farmakoterapii osób starszych (np. witamina D, magnez). Zgodnie z zapisami Załącznika nr 3 Ustawy o VAT oraz Rozporządzeniem RM w sprawie PKWiU od 1 stycznia 2018 r. suplementy diety zostaną objęte stawką VAT 23%, a nie jak dotychczas – 8%.

  Wnioski i pomysły po spotkaniu:

  1. Opracowanie raportu eksperckiego i informacji do mediów w związku z planowaniem podwyżki stawki VAT na suplementy diety.
  2. Organizacja w I kwartale 2018 roku szkolenia-konferencji dla lekarzy POZ, ZOL oraz pozostałych form placówek opiekuńczych na temat wielolekowości w leczeniu osób starszych i koncepcji Opieki farmaceutycznej.

  W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących instytucji i firm:

  • AlzHELP
  • Beta Med. S.A.
  • Centrum Alzheimera
  • Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”
  • Egis Polska Sp. z o.o.
  • Grupa Adamed
  • Kamsoft S.A.
  • MEDI System
  • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
  • Stołeczne centrum Opiekuńczo lecznicze
  • WUM Zakład Zdrowia publicznego
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny
  29 maja 2017

  Temat spotkania: Standardy jakości usług w stacjonarnych ośrodkach opieki.

  Paneliści:

  • Magdalena Michalska – MEDI-System
  • Jolanta Gwrysiuk –MEDI-System
  • Krystyna Lewkowicz – Ogólnopolskie Porozumienie UTW
  • Robert Murzynowski – Healthy Ageing
  • Aleksandra Topczewska – TUV Rheinland
  • Mariusz Soczyński – TUV Rheinland
  • Marzena Rudnicka – KIGS

  Podczas dyskusji poprowadzonej przez Przewodniczącą Rady ZOOD – Barbarę Misińską zostało poruszonych wiele wątków:

  • Brak obligatoryjnych standardów usług dla placówek opiekuńczych, (które byłyby np. wymogiem narzuconym przez płatnika) nie służy wizerunkowi takich ośrodków wśród opinii publicznej. Brak standardów bowiem często powoduje nadużycia i niedopuszczalne praktyki, które stanowią doskonałą pożywkę dla mediów.
  • Oprócz budowania wysokich standardów jakości bardzo ważne jest również skuteczne nagłaśnianie dobrych praktyk i ośrodków, które spełniają najwyższe wymagania jakościowe po to, aby zmieniać ogólną świadomość na temat pracy i funkcjonowania ośrodków opieki nad osobami starszymi.
  • Sama instytucja opieki i kwestia oddania swoich bliskich pod opiekę instytucji powoli przestaje być postrzegana tylko negatywnie. Zmiany demograficzne i kulturowe sprawiają, że w społeczeństwie lawinowo przybywa nam osób starszych, mieszkających samotnie, których dzieci nie są w stanie się nimi opiekować. Osoby starsze w badaniach ankietowych, częściej niż dzieci, wskazują państwo jako źródło pomocy.
  • Coraz ważniejsze w placówkach opiekuńczych staje się zapewnienie osobom tam przebywającym maksymalnej swobody działania i życia. Możliwość godnego starzenia się i życia w ramach instytucji może stać się niedługo jednym ze standardów jakości usług, na które potencjalni klienci będą zwracać coraz większą uwagę.
  • Standardy i wymogi stawiane przez NFZ placówkom opiekuńczym nie spełniają potrzeby budowania wysokiej jakości usług. W ślad za coraz wyższymi wymaganiami (np. lokalowymi) nie idzie wyższe finansowanie. Dodatkowo niektóre z wymagań wydają się być tworzone jedynie po to, by utrudnić zdobycie kontraktów placówkom młodym, niezależnie od oferowanych przez nie standardów jakości.

  Wnioski i pomysły po spotkaniu:

  • Należy jako środowisko zadbać o pozytywny przekaz do mediów na temat dobrych praktyk w ośrodkach opieki. Członkowie ZOOD proszeni są o przekazywanie materiałów lub informacji na temat swojej działalności, o której możemy powiedzieć w notach prasowych lub innych materiałach, a które będą miały na celu budowę wizerunku domu opieki jako miejsca bezpiecznych, wysokiej jakości usług dla osób starszych.
  • Potrzeba stworzenia Raportu służącego osobom szukającym dla swoich bliskich lub dla siebie odpowiedniego ośrodka. Raport zawierał będzie wskazówki, jak szukać takiego ośrodka, na jakie aspekty zwracać uwagę. Będzie również swoistą mapą drogową ułatwiającą poruszanie się w gąszczu różnego rodzaju ośrodków opieki i sposobów ich finansowania.

  W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących instytucji i firm:

  • Angel Care
  • Centrum Alzheimera
  • Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście
  • Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne ALTERDOMUS
  • Centrum Zdrowia Uniclinic
  • Deltom Sp. Z o.o.
  • Dom Aktywnego Seniora Biała Dalia
  • Fundacja “Dom z Sercem”
  • Healthy Ageing
  • Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie
  • MEDI System
  • Miejsko_gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie
  • Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
  • Polska Akademia Nauk, Dom Seniora
  • Stołeczne centrum Opiekuńczo lecznicze
  • TUV Rheinland
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Tarnobrzeg
  • ZOZ Nowy Dwór Mazowiecki
  24 kwietnia 2017

  Temat spotkania: Nowe technologie w opiece nad seniorami.

  Paneliści:

  • Prowadzący spotkanie dr Jarosław Bułka, ekspert Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej w zakresie nowych technologii, przedstawiciel Silvermedia S.A.
  • Paweł Sowiński, Dyrektor ds. Technologii Pro-PLUS S.A.

  Podczas spotkania podjęliśmy się poszukiwania odpowiedzi na kilka podstawowych pytań:

  • Jak rynek usług opiekuńczych może efektywniej wykorzystywać nowe możliwości i technologie teleopieki i telemedycyny?
  • Czy aktualna oferta usług z zakresu teleopieki i telemedycyny jest wystarczająca i adekwatna do potrzeb rynku opieki nad osobami starszymi?
  • Czego brakuje, aby upowszechnić nowe technologie w obszarze opieki i usprawnić opiekę nad osobami starszymi?
  • Czy nowe technologie są w stanie zrewolucjonizować rynek opieki nad seniorami?
  • Czy aktualna oferta usług z zakresu teleopieki i telemedycyny jest wystarczająca i adekwatna do potrzeb rynku opieki nad osobami starszymi?
  • Czego brakuje, aby upowszechnić nowe technologie w obszarze opieki i usprawnić zarówno opiekę finansowaną ze środków publicznych, jak i prywatnych?

  Omawiane były możliwości, jakie dają rozwiązania z obszaru telemedycyny i teleopieki, oraz zakres w jakim mogą wspierać i usprawniać usługi opiekuńcze. Rozpoczęliśmy również dyskusję na temat barier, jakie stoją na drodze upowszechnienia tych produktów w środowisku opieki nad osobami starszymi.

  Kolejnym krokiem Zespołu będzie stworzenie mapy potrzeb branży opiekuńczej w obszarze usług telemedycznych i teleopiekuńczych.

  Podmioty obecne na spotkaniu:

  • Betamed S.A.
  • Biuro Pomocy i Projektów Społecznych UM Warszawa
  • Centrum Alzheimera
  • Centrum Zdrowia Uniclinic
  • Fundacja “Dom z Sercem”
  • GoldCare Sp. z o.o.
  • Instytut Studiów Wschodnich, Forum Ekonomiczne
  • Jovimed, Grupa ENEL-MED
  • Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie
  • LuxMed Tabita
  • MEDI System
  • Medivio
  • Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
  • Polskie Centrum Opieki
  • Polska Akademia Nauk, Dom Seniora
  • Pro PLUS sp. z o.o.
  • Servitum Sp. z o.o.
  • Silvermedia Sp. z o.o.
  • Sidly Sp. z o.o.
  • Sygnity S.A.
  16 marzec 2017

  Temat spotkania: Trzy filary obecnego systemu opieki nad osobami starszymi: pomoc społeczna, opieka długoterminowa i działań nieformalne oraz inicjatywy społeczne wspierające system opieki.

  Paneliści:

  • Barbara Misińska – Prezes Stołecznego Centrum Opiekuńczo Leczniczego
  • Krystyna Lewkowicz – założycielka i Prezes Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie UTW
  • Piotr Mazur – General Manager HDOmedical

  Omawiano problemy, z jakimi na co dzień borykają się podmioty związane z obszarem opieki. Członkowie ZOOD wskazywali na poszczególne problemy w obrębie systemu, którymi z ich punktu widzenia należy zająć się  najszybciej. Jednocześnie wskazywali gotowe propozycje rozwiązań.

  To dało podstawę do stworzenia, niepełnej rzecz jasna, listy rekomendacji zmian usprawniających obecny system opieki. Są to propozycje, które pozwolą rozwiązać wskazane problemy w ramach istniejącego systemu. Lista rekomendacji jest w fazie opracowywania i będzie udostępniona w ciągu najbliższych dni.

  Mamy świadomość, że jest to kropla w morzu potrzeb, jednak metodą małych kroków, tworząc kolejne rekomendacje czy konkretne propozycje, chcemy ułatwić podmiotom i organizacjom działającym w obszarze opieki funkcjonowanie w obecnym systemie.

  Podmioty obecne na spotkaniu:

  • Angel Care, Wrocław
  • Beta Med Sp. z o.o.
  • Care Work Sp. z o.o.
  • Centrum Alzheimera
  • Dom Seniora Aktywni Zawsze, Kielce
  • European Union of Private Hospitals
  • Fundacja Wspierania Kardiologii Interwencyjnej
  • Fundacja Zdrowie
  • Fundacja ogólnopolskie Porozumienie UTW
  • Gold Care Sp. z o.o.
  • Group Arch Sp. z o.o.
  • Healthy Ageing
  • Kamsoft S.A.
  • Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie
  • MEDI-system Sp. z o.o.
  • Narodowy Instytut Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji
  • Orange Polska S.A.
  • Obywatelski Parlament Seniorów
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Polska Akademia Nauk
  • Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
  9 luty 2017

  W dniu 9 lutego 2017r. o godzinie 830 w Kafe Zielony Niedźwiedź przy  ul. Smolnej 4 w Warszawie odbyło się spotkanie z cyklu  „Srebrne Śniadania Czwartkowe”. Celem spotkania było powołanie Zespołu Opieki i Opieki Długoterminowej (ZOOD).

  W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących instytucji i firm:

  • Abbott Laboratories Poland
  • Archimed
  • Centrum Alzheimera
  • HDOmedical
  • Healthy Ageing, operator certyfikatu OK SENIOR
  • Jovimed, Grupa ENEL-MED
  • KIND – Aparaty słuchowe
  • Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej
  • Laboratorium Neurokognitywne ICNT UMK
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
  • Obywatelski Parlament Seniorów
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • PCG Polska
  • Philips Healthcare
  • Philips Lighting Poland
  • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
  • Stowarzyszenie EKON
  • Szpital Specjalistyczny Brzeziny
  • Tabita, Grupa LUX MED
  • WOOSAAM World Society of Antiaging Medicine
  • Zakład Zdrowia Publicznego WUM

  Rolę lidera merytorycznego Rady Zespołu Opieki i Opieki Długoterminowej przyjęła Barbara Misińska, Prezes Zarządu Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego.

  Rolę koordynatora prac Zespołu Opieki i Opieki Długoterminowej przyjęła Katarzyna Bieniek, Ekspert Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej.

  Podczas dyskusji poruszono następujące zagadnienia i obszary zainteresowania dla ZOOD:

  • Określenie głównych problemów i zagadnień związanych z tematyką opieki oraz ich hierarchizacja;
  • Opieka koordynowana: powołanie zespołu identyfikującego pacjenta z problemem. Praca nad uruchomieniem funkcji case managera, którego zadaniem jest pełna organizacja opieki nad konkretnymi osobami;
  • Ewaluacja pilotażowych dziennych domów opieki medycznej oraz opracowanie ścieżki dalszego ich finansowania;
  • Organizacja szkoleń dla personelu medycznego, których tematyka dotyczyć będzie przygotowania członków rodzin do opieki nad seniorem;
  • Organizacja szkoleń dla seniorów mających przygotować ich do procesu starzenia się;
  • Włączenie w proces planowania działań Zespołu szerokiego grona przedstawicieli administracji publicznej;
  • Mieszkanie za opiekę;
  • Systemowe połączenie opieki medycznej i opieki społecznej;
  • Praca nad wprowadzeniem ustawowego obowiązku dostosowania wszystkich mieszkań oraz domów do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • Diagnoza potrzeb osób wymagających opieki opracowana oddolnie, na zasadzie ankiet przeprowadzonych wśród tych osób (np. poprzez UTW);
  • Programy wolontariatu sąsiedzkiego;
  • Monitoring programu Leki 75+;
  • Wykorzystanie praktyków jako osób, które z racji doświadczenia mogą pomóc współtworzyć rozwiązania w danym obszarze.

  Ustalenia końcowe

  W czasie spotkania wszyscy uczestnicy wypełnili ankietę, która zawierała pytania odnośnie organizacyjnych aspektów działania Zespołu. Po przeanalizowaniu wyników ankiet ustalono następujące rozwiązania:

  • Nazwa Zespół Opieki i Opieki Długoterminowej (ZOOD) uzyskała pozytywne opinie większości ankietowanych, w związku z tym pozostaje oficjalną nazwą nowopowstałej inicjatywy;
  • Członkiem ZOOD można zostać po rekomendacji innego członka ZOOD lub KIGS oraz po podpisaniu Deklaracji członkowskiej;
  • Spotkania ZOOD będą odbywać się raz w miesiącu;
  • Została ustalona kwartalna składka członkowska w wysokości 300 PLN (100 PLN miesięcznie);
  • Z opłaty członkowskiej zwolnione są podmioty publiczne oraz partnerzy KIGS.

  Dokumenty do pobrania

  Dokumenty członkowskie:

   • Regulamin funkcjonowania Zespołu Opieki i Opieki Długoterminowej: Regulamin
   • Deklaracja członkowska: Deklaracja