Zostań Partnerem KIGS

9 mln osób które mają 60 lat i więcej

W Polsce jest ponad 9 mln osób, które mają 60 lat i więcej. Badamy potrzeby tej zróżnicowanej grupy i opracowujemy rekomendacje dla przedsiębiorców oraz dostawców usług publicznych.

Gospodarka długowieczności ma olbrzymi potencjał nie tylko z uwagi na potężną i rosnącą siłę nabywczą, ale też z uwagi na innowacyjność w tym obszarze.

Każdego dnia budujemy świat “przyjazny wiekowi” dla siebie, dla swoich rodziców i dziadków, ale i dla młodszych pokoleń, aby przygotować je do dobrego i coraz dłuższego życia.

Świat przyjazny wiekowi, to misja społeczna, jakiej powinien podjąć się każdy podmiot będący uczestnikiem życia społecznego i gospodarczego naszego kraju.

Korzyści z partnerstwa

Partnerstwo to dostęp do wiedzy

Baza Wiedzy on-line

 • informacje o kluczowych firmach w gospodarce senioralnej
 • raporty o konsumencie 55+
 • raporty rynkowe i branżowe pokazujące potencjały i nisze produktowe
 • informacje o potencjale rynku senioralnego oraz przykłady dostosowań do potrzeb zmieniających się wiekowo grup odbiorców
 • marketing senioralny, czyli jak zrozumieć potrzeby klienta 55+, jak do niego mówić i jak do niego dotrzeć
 • forum internetowe umożliwiające kontakt z pozostałymi partnerami i wymianę wiedzy oraz działań biznesowych

Alert legislacyjny

 • bieżący monitoring przygotowywanych i planowanych zmian legislacyjnych
 • rekomendacje zmian w prawie dotyczącym rynku zdrowia, opieki długoterminowej, inwestycji oraz konsumentów
 • opinie i stanowiska doświadczonych radców prawnych i mecenasów z wiodących kancelarii prawnych

Instytutowa Rada Seniorów

 • opinie konsumenckie zespołu Seniorów w obszarach codziennego życia osób 60+
 • opinie środowiska Seniorów w ważnych dla nich aspektach dotyczących codzienności, ale także w kluczowych sprawach społecznych

Okiem Eksperta

 • bieżące opinie cenionych ekspertów z wielu dziedzin gospodarki senioralnej

Kalendarz wydarzeń

 • aktualny monitoring wydarzeń o srebrnej tematyce oraz kalendarium wydarzeń senioralnych, zaproszenia do udziału w konferencjach i innych eventach

Partnerstwo to integracja

 • srebrne śniadania czwartkowe są formą spotkań w wybranych tematach i w małych grupach, służących wypracowaniu kolejnych kroków w projektach lub działaniach strategicznych
 • KIGS Market to internetowe miejsce do informowania o swoich usługach i produktach, do którego dostęp mają pozostali Partnerzy
 • Zespół ds. Opieki i Opieki Długoterminowej to stała grupa podmiotów działających w obszarze opieki stacjonarnej oraz świadczonej w miejscu zamieszkania podopiecznego
 • Zespół ds. Inwestycji i Budownictwa to grupa firm i specjalistów zajmująca się projektami związanymi z budową domów i osiedli senioralnych, współpracująca z funduszami i samorządami oraz przygotowująca projekty architektoniczne oraz biznesowe w tym obszarze
 • Zespół ds. Silver Marketingu to współpracująca z firmami grupa, która pomaga w zrozumieniu potrzeb klienta 60+, dostosowaniu komunikacji, produktu i usługi a także w przygotowaniu kanałów kontaktu z klientem 60+ tak, aby były łatwe i dostępne dla każdego
 • Kongres Gospodarki Senioralnej to organizowane co roku wydarzenie poświęcone najważniejszym częściom gospodarki senioralnej. Przez ostatnie lata odbywa się w ministerstwie właściwym do spraw gospodarki

ZOSTAŃ PARTNEREM

Kom.: + 48 786 200 301
biuro@kigs.org.pl


Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej jest partnerem międzynarodowej organizacji Silvereco.org