Żywienie osób starszych w praktyce – galeria

„Żywienie osób starszych w praktyce”

Konferencja dla opiekunów nieformalnych i instytucji opieki długoterminowej

Warszawa, Centrum Alzheimera, 7 czerwca 2018

Organizatorzy:

Centrum Alzheimera, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej oraz Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.

Patron:

Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Sponsorzy:

Foto: SCOL