Fundatorzy

  1. Before
  2. After

  Marzena Rudnicka

  Fundator oraz prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, który integruje  podmioty komercyjne, organizacje pozarządowe działające w obszarze usług dla osób starszych oraz przedstawicieli samorządów i rządu z obszaru polityki senioralnej.

  Marzena Rudnicka jest autorką innowacyjnych rozwiązań w silver economy oraz publikacji m.in. „Gospodarka senioralna nową gałęzią gospodarki narodowej” (2013), „Seniorzy w województwie opolskim – szanse i wyzwania”(2014).

  Od 2015 roku jest członkiem zespołu powołanego w Brukseli przy dwóch wydziałach Komisji Europejskiej –  DG CONNECT i  DG GROW, który w ramach programu „Otoczenie przyszłości” przygotowuje Europejskie Ramy Referencyjne dla Mieszkalnictwa Przyjaznego Wiekowi.

  Członek Rady Fundacji Obywatelski Parlament Seniorów.

  Współautorka systemu certyfikacji dóbr i usług dla osób starszych OK SENIOR.

  Marzena Rudnicka jest ponadto przedsiębiorcą, właścicielką firmy Rudnicka & Consulting świadczącej kompleksowe usługi dla deweloperów w zakresie komercjalizacji inwestycji deweloperskich. Pomysłodawczyni i Wiceprezydent URBI Unii Rynku Budowlano-Inwestycyjnego . Ekspert  Centrum im. Adama Smitha w dziedzinie budownictwa i inwestycji.

  1. Before
  2. After

  Michael Gomola

  Członek Rady Instytutu

  Michael Gomola jest ekspertem ds. niemieckich systemów opieki. Od 2004 r. prowadzi działalność gospodarczą w opiece nad osobami starszymi. Od 2013 r. jest członkiem Zarządu w niemieckim stowarzyszeniu firm opiekuńczych BHSB (Bundesverband Haushaltshilfe und SeniorenBetreuung e.V.).

  Michael Gomola jest autorem dwujęzycznej książki „Wstydliwie przemilczana prawda o opiece nad osobami starszymi”. Wizjoner innowacyjnych rozwiązań w opiece nad osobami starszymi w przełożeniu na możliwości oraz realia osób starszych w Niemczech oraz w Polsce.

  1. Before
  2. After

  Robert Gwiazdowski

  Przewodniczący Rady Instytutu

  Robert Gwiazdowski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych i profesorem Uczelni Łazarskiego na której wykłada ekonomiczną analizę prawa, prawo finansowe, politykę fiskalną i historię myśli politycznej, prawnej i ekonomicznej. Jest adwokatem i doradcą podatkowym. Doradza wielu firmom i ma bogate doświadczenie jako niezależny członek rad nadzorczych spółek giełdowych i instytucji.

  Jako członek Rady Nadzorczej ZUS już w 2006 r. wieścił problemy systemu emerytalnego. W latach 2004-2014 był Prezydentem Centrum im. Adama Smitha – Pierwszego Niezależnego Instytutu w Polsce.

  1. Before
  2. After

  Bolesław Meluch

  Członek Rady Instytutu

  Bolesław Meluch pełni funkcję doradcy Zarządu Związku Banków Polskich (Komitet ds. Finansowania Nieruchomości). Specjalizuje się w tworzeniu nowych instrumentów finansowania budownictwa czynszowego i warunków do rozwoju rynków długoterminowych instrumentów refinansowania portfeli wierzytelności hipotecznych (listy zastawne, sekurytyzacja, obligacje własne banków). Opiniuje rządowe i poselskie inicjatywy legislacyjne związane z budownictwem mieszkaniowym, w tym senioralnym. Przygotowuje założenia do programu oszczędzania na mieszkanie.

  Jest także Wiceprezesem Europejskiego Instytutu Nieruchomości.